Ve zdech chrámu františkánského kláštera v Kadani jsou stále skryty historické poklady. Na světlo světa jim pomáhají restaurátoři. Ti dlouhodobě pracují na rozsáhlé obnově kostela Zvěstování Panny Marie a Čtrnácti svatých pomocníků, která se týká maleb i mobiliáře.

„V letošním roce probíhají práce v severní lodi, kde firma Brandl odkryla vrstvu maleb z roku 1614, kterou dále tmelí a retušuje,“ nastínil správce kláštera Petr Liebscher. „Součástí této vrstvy jsou malby s námětem evangelistů a církevních otců. Dále svatá Kateřina, svatý Kryštof a Kristus ve vinném lisu,“ doplnil.

Právě výjevu Krista ve vinném lisu si restaurátoři zvlášť považují. „Je to vzácná malba, která je malířsky velmi kvalitní a ikonograficky zajímavá,“ upozornila akademická malířka Milena Nečásková z Restaurátorské umělecké společnosti Brandl. „Mezi křesťanské symboly patří víno a chléb jako symboly krve a těla. V tomto výjevu Kristus víno dokonce vyrábí. Šlape hrozny v kádi, aby z nich vytlačil šťávu, a nad ním je příčné břevno, jímž se lis utahoval a které připomíná jeho oběť na kříži,“ dodala.

Malba byla skrytá pod omítkou za barokním oltářem. „Je velmi poškozená,“ poznamenala odbornice. „Když vyšla z módy, přetřeli ji a nanesli na ni vápenný nátěr a omítku. Aby držela, zdrsnili některé plochy s malbami údery kladívkem,“ přiblížila.

Na některých výjevech už probíhají retuše, práce na malbách se ale překlene do dalšího roku. „Potrvá zhruba do srpna,“ předeslala restaurátorka.

Lešení se v posledních dnech přesunulo také do hlavní lodi chrámu, kde odborníci čistí varhanní galerii a začali s obnovou omítek na novém varhanním kůru. Samotné varhany jsou v restaurátorské dílně. Odborníci se tam věnují i barokním lavicím a zpovědnicím. V ateliérech dokončují také oltářní obrazy z bočních kaplí.

Překvapivé nálezy

Práce na obnově chrámu začaly v roce 2017 a díky nim došlo k několika zajímavým objevům. Letošek nebyl výjimkou. „V severní lodi byl na jednom ze sloupů objeven letopočet 1483, který může být datem dokončení této lodi,“ zmínil správce Petr Liebscher. „Během letního archeologického průzkumu podlahy chrámu došlo k objevu několika náhrobků ze 16. století. Jejich průzkum dál pokračuje,“ doplnil.

Dokončení obnovy památky je naplánované na příští rok. Náklady dosahují 55 milionů korun a práce bylo možné zahájit především díky dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 52 milionů korun. O zbytek nákladů se dělí Biskupství litoměřické a město Kadaň.

Přes probíhající práce je chrám přístupný veřejnosti. „Památka je do konce října přístupná při pravidelných prohlídkách. Mimo sezonu od listopadu do konce března po předchozí dohodě,“ poznamenal Liebscher s doplněním, že uzavřené jsou pouze části kostela, kde probíhají práce. Přístupný je ale například presbytář, kde jsou nejnádhernější malby.