Nebezpečné látky pronikly mimo jiné také do fasády křižanovského zdravotního střediska, které měl městys v plánu letos zateplovat. Radnice se ale ještě před samotným zateplováním, na které získala dotaci, musí postarat o sanační práce. „Sanace začnou v úterý po Velikonocích,“ upřesnila termín starostka Křižanova Marie Smejkalová.

V době, kdy budou odborníci z fasády zdravotního střediska odstraňovat škodlivé látky, bude pro návštěvníky uzavřen hlavní vchod do budovy. Současně musí lidé respektovat i striktní zákaz vstupu na chodník před zdravotním střediskem.

„Sanační práce potrvají dva dny. Lidé, kteří se v té době chystají zdravotní středisko navštívit, budou muset využívat zadní vchod. Tam sanovat nebudeme. Odborná firma pošle asi deset lidí, kteří na odstranění jedovatých látek ze zdi budou intenzivně pracovat, a to od rána do večera, aby se to stihlo co nejdříve,“ řekla křižanovská místostarostka Radomíra Schmidová.

Hlavní vchod zdravotního střediska je obrácen směrem k bývalé varně, která byla zřízena v někdejší masně na křižanovském Benešově náměstí. Proto bylo zdivo v průčelí domu, jenž je v majetku městyse, zasaženo jedovatými látkami. „S problémy se musíme potýkat sami, nikdo nám nepomůže. I tuto sanaci bude městys hradit z vlastních finančních prostředků. Vyjde to řádově na statisíce,“ posteskla si Radomíra Schmidová.

Jedovaté chemikálie se ale nenacházejí pouze ve fasádě zdravotního střediska. Sanace je nutná i tam, odkud toxické látky do okolí unikaly. „Bylo by zapotřebí sanovat také dům, v němž byla varna. Znečištění tam stále je, a nic se s tím nedělá. Vlastníci by se měli postarat o nápravu,“ dodala rozhořčeně místostarostka.

Městys Křižanov letos obdržel dotaci na zateplení budovy zdravotního střediska. To ale nelze udělat bez předchozího odstranění škodlivých látek z fasády domu. „Spěcháme na to. Zatím nám bohužel ještě nevyšlo vstříc počasí. Sanace totiž musí probíhat za určitých klimatických podmínek. Snad se to teď povede, a my se jedovatých látek z fasády konečně zbavíme,“ zadoufala Radomíra Schmidová.

Varna pervitinu byla v Křižanově odhalena v roce 2016, při zásahu celníků byli tehdy zadrženi dva muži vietnamské národnosti a ve vazbě skončila také družka jednoho z nich.

Na zásahu se v té době podíleli také hasiči, kteří zjistili vysokou koncentraci rozpouštědel, kvůli nimž hrozil výbuch, a bylo nutné objekt důkladně odvětrat. Budova musela být zároveň zajištěna proti dalšímu úniku nebezpečných látek.

Cizinci při nezákonné výrobě pervitinu rovněž vylévali zbytky chemikálií do kanalizace, což byl také důvod kontaminace některých studní v okolí. Přestože od křižanovské aféry už uplynuly téměř dva roky, tamní obyvatele pozůstatky jedovatých chemikálií i nadále ohrožují.