„Dvě z nich se uvolnily v Malé a Velké kotelní jámě, obě měřily kolem 700 metrů. Třetí lavina se uvolnila v Obřím dole v lokalitě Úpské hrany. Délka této laviny byla přes jeden kilometr,“ uvedli zástupci krkonošské horské služby.

Všechny tři laviny byly deskového charakteru a měly velký destrukční potenciál. „Obecně platí, že ‚velká‘ lavina může zasypat a zničit auta, poškodit kamiony, zničit malé budovy a polámat několik stromů. Riziko velmi vážných následků pro lyžaře stržené velkou lavinou je velmi vysoké. V současnosti platí v Krkonoších druhý stupeň lavinového nebezpečí, je třeba se mít na pozoru,“ upozornila horská služba.

Při třetím stupni je lavinové nebezpečí značné a situace je označována za velmi zrádnou, v některých případech existuje možnost samovolného uvolnění lavin velkých a ve výjimečných případech i velmi velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu. Ročně v Krkonoších sjede několik desítek lavin, které však nezasahují obydlená místa, lyžařské sjezdové tratě ani přístupové cesty.

Na hřebenech Krkonoš je aktuálně 100 až 150 centimetrů sněhu, více ho je uloženo na závětrných svazích severovýchodních až jihozápadních směrů v odtrhových zónách a ve žlabech.

Lavinové lokality 

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Nachází se v nejpřísněji chráněné zóně Krkonošského národního parku, a lidé by tam proto neměli co dělat.

První stupeň lavinového nebezpečí v české části hor byl poprvé v této zimní sezoně vyhlášen loni 12. prosince. Lavinové nebezpečí v Krkonoších stouplo na druhý stupeň 13. prosince a opět kleslo na první stupeň 25. prosince. Horská služba odvolala nejnižší stupeň lavinového rizika letos 2. ledna. Na první stupeň lavinové nebezpečí v Krkonoších opět stouplo v sobotu 14. ledna, na druhý 21. ledna a na třetí v české části hor 1. února.

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo z třetího na druhý stupeň 9. února.