Komunistická strana Československá KSČ tehdy měla přes 1,5 milionu členů. Pořádala nudné pompézní sjezdy každých pět let.

Na svém XVI. sjezdu si komunisté zvolili Gustáva Husáka generálním tajemníkem strany, a do užšího vedení strany se poprvé dostal soudruh Milouš Jakeš. Soudružky a soudruzi ve svých referátech na sjezdu do nekonečna rozebírali nepostradatelný dokument „Soubor opatření k zdokonalování soustavy plánovitého řízení národního hospodářství“.

Kupecký krám v Pražmě, květen 2022.
Beskydská kuriozita. Kupecký krám připomíná minulost, pyšní se i starou kasou

Sjezd si samozřejmě nenechali ujít ani představitelé bratrských stran Varšavské smlouvy, takže v Paláci kultury svorně a nerozborně několik minut tleskali soudruzi Husák a Brežněv bok po boku. Většina československých občanů přijala nejrůznější závazky na počest XVI. sjezdu, ale skutečnou intenzitu práce tato formalita nijak neovlivnila.

Kdyby zrovna nebyl XVI. sjezd, museli by stejný závazek přijmout k výročí založení KSČ nebo k výročí VŘSR. Vystoupení delegátů XVI. sjezd KSČ se nesly v duchu neochvějné víry v optimistickou budoucnost. Ve skutečnosti tento sjezd zahájil přechod od komunistických ideálů k pragmatismu. Realizace „komunismu“, neboli utopické beztřídní společnosti zaručující totální blahobyt, byla odložen na neurčito.

Důvěrně známé varhany 

V Paláci kultury neboli v Pakulu hrály varhany, které krnovští varhanáři důvěrně znají. Kolem roku 2000 je rozebírali, aby našly nové uplatnění v koncertní síni v Mariánských Horách. V roce 2023 tento veliký nástroj bude znovu rozebrán a najde nové využití na jiném místě v Ostravě.

Hroby z 19. století z chomutovského hřbitova mizí. Rychle je nahrazují nové moderní náhrobky.
Hřbitovy ztrácejí historii. Poslední pouta krajanů s otčinou válcují krumpáče

„Demontáž mám spojenou s tím, že za tmy nás Pakul pohltil a až za tmy nás zase pustil ven. Hrozný barák. Mimochodem tyto varhany jsou zhruba takový drobek, jako to, co má přijít do katedrály sv. Víta,“ zavzpomínal na atmosféru Parku kultury krnovský varhanář Ivan Bok.