Městu Krnovu až dosud chyběl orgán, který by se zabýval architektonickým a urbanistickým rozvojem. Rada města Krnova se rozhodla vytvořit jedenáctičlenný Výbor pro architektonický a urbanistický rozvoj města, který bude partnerem a poradním orgánem zastupitelstva při posuzování koncepce veřejných prostranství, kvality schvalovaných staveb i různých rozvojových plánů.

„Měl by to být apolitický orgán, ve kterém jsou proporčně zastoupeni zastupitelé i odborníci. Předsedou výboru je Libor Nowak z ODS, který jako stavař má k problematice velmi blízko. Za ODS je tam ještě Jan Stejskal, za ČSSD Miroslav Kozelský a Jaroslav Pavelka a za KROS Jaromír Foltýn. Z odborníků jsou tam například architekti Machovský a Ondruška,“ představila nový výbor starostka Alena Krušinová.

Poradí architekti

Rada se také rozhodla uzavřít takzvanou rámcovou smlouvu s pražským architektonickým studiem Robust, které bude městu poskytovat konzultace a posoudí vliv různých projektů na město z hlediska architektury a urbanismu. Studio Robust založili architekti Robert Damec a Ondřej Busta, kteří na krnovské radní udělali dobrý dojem svou prezentací.

„Naše spolupráce začala zajímavým způsobem. Robert Damec, který pochází z Krnova, byl i s druhým kolegou architektem na návštěvě u rodičů. Procházka městem je znepokojila natolik, že nám adresovali kritický dopis, ve kterém upozorňují – cituji doslova – na vykotlaná místa. Nabídli nám, jako zástupcům města, témata, nad kterými bychom měli při koncepci dalšího rozvoje přemýšlet, zhodnotili Krnov jako celek a připojili výčet toho, co je nejvíc bolí na jeho současné podobě,“ vzpomínala na počátky spolupráce místostarostka Renata Ramazanová.

V té době už město jednalo o perspektivě dlouhodobější spolupráce s několika architekty a studii, ale zatím nebyla žádná konkrétní smlouva na obzoru. Někteří z oslovených odborníků například měli rozpracované zakázky jinde, chyběla jim volná kapacita pro Krnov nebo se jednání protahovala z jiných důvodů.

Odborné stanovisko je důležité

V době, kdy se zástupci studia Robust z vnitřní potřeby sami vyjádřili k podobě Krnova, vůbec věděli, že město už delší dobu hledá partnera z jejich branže, který by poskytoval odborné konzultace. Robert Damec a Ondřej Busta radním představili své názory především na aktuální témata řeka a veřejná prostranství. Kromě vlastních nápadů představili také řadu příkladů z praxe.

„Představili srovnání toho, co aktuálně řeší Krnov s tím, jak řeší podobnou problematiku jinde. Každý radní i zastupitel samozřejmě má svůj vkus a názor na to, co se jim líbí a co ne, ale měli by ho porovnat s názorem odborníků. Především při schvalování nových a veřejných staveb je důležité znát i odborné stanovisko. Protože nemáme možnost jako ve velkoměstech zřídit při úřadu post vlastního architekta, bude se to zatím řešit rámcovou smlouvou o spolupráci se studiem Robust,“ dodala místostarostka Ramazanová, kterou potěšila dosavadní práce i reference studia Robust.

„Pro zachování nezávislosti je ideální, že ateliér Robust působí v Praze. Je předpoklad, že na něj nebude vyvíjen takový tlak ze strany místních investorů a stavebníků. Na druhou stranu je velmi šťastná konstelace, že mají v týmu krnovského rodáka neboli člověka, který má osobní zkušenost s naším městem, a ví, jakými etapami vývoje se Krnov ubíral k současnému stavu. Věřím, že dokážou plánované stavby posoudit objektivně a v širokém kontextu,“ podotkla místostarostka Ramazanová.