Tajemný prostor je obnažený jen částečně. Práh dveří zůstává ukrytý nejméně půl metru pod úrovní terénu, a tak hluboko stavebně-historický průzkum zatím nepokročil. Přesto už jitří fantazii historiků, kteří uvažují nad jeho možným využitím.

„Že by výklenek sloužil k odkládání nářadí, lze při jeho malých rozměrech vyloučit,“ tvrdí památkář Petr Zajíc.

„Spíše mohlo jít o toaletu. Buď samostatnou, přístupnou z nádvoří, nebo o prostou jímku, do níž ústil záchod z bytu nad zámeckou kaplí. V takovém případě by ale potrubí muselo vést šikmo a mohly by nastat problémy s jeho nedostatečným spádem.“

Jedinečný objev

Pokud se domněnka o téměř tři sta let staré zámecké toaletě potvrdí, byl by to jedinečný objev. „Lidé v baroku hygienu příliš neřešili, a proto i příslušných zařízení se dochovalo velmi málo,“ vysvětluje památkář.

Dříve než průzkum bude moci pokračovat, bude podle něj nutné snížit okolní terén, aby vlhkost neohrožovala kapli, v níž restaurátoři obnovují vzácné fresky.

Zazděné dveře přitom nejsou jedinou zvláštností, o níž se v souvislosti se zámkem Žerotínů mluví.

„Známá je pověra o tom, že ve zdejší ženské věznici si odpykávala trest slavná travička Maryša z dramatu bratří Mrštíků. Méně už se ale ví o tom, že přímo v kapli je zazděná část bývalé městské hradby,“ prozrazuje kastelán Anlauf.