Přemýšlejí, kde ušetřit každou korunu, dokonce uvažují o připojení k městu Ostravě. Jedním z důvodů jsou i obrovské výdaje, které má Vřesina za kanalizaci. Veškeré odpadní vody z obce totiž směřují do kanalizačního sběrače Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK). A to nejen splašky, ale i většina dešťové vody, která v území spadne.

„Celá síť je opatřena měřicími zařízeními a vše, co do kanalizačního sběrače vteče, platíme. Některé potoky z minulého století jsou zatrubněné a od jisté doby jsou vedeny jako kanalizační stoky. Jsou to ale potoky a ty tečou. A hodně. Splašky a vodu z potoka už od sebe neoddělíte,“ popisuje vřesinskou kuriozitu starosta Jiří Kopeň.

Situace na Opavsku, 5. srpna 2021 večer. Snímek od Zuzany Tomáškové.
FOTO: Povodeň na Hlučínsku, voda opět zaplavila domy v Šilheřovicích

Ten, když v roce 2010 nastupoval do funkce, „přebíral“ obec s obrovským dluhem vůči OVAK, který obec vodárnám splácí. Vztahy obou stran považuje za seriozní, avšak… „Loni pršelo dvakrát více, než je dlouhodobý normál, a letos to bude podobné. Průtoky nám narostly takovým způsobem, že to pro nás bude likvidační,“ konstatuje Jiří Kopeň.

OVAK přiznávají, že voda pobíraná z Vřesiny je „obohacena“ o dešťovou a podzemní vodu, a samy by byly rády, kdyby tomu tak nebylo. „Vzhledem k tomu, že obec Vřesina na svém území provozuje jednotnou kanalizační síť, je zcela logické, že systém odvádí i vody srážkové. Nadměrnou existenci jiných typů vod v kanalizačním systému pro veřejnou potřebu lze považovat za nežádoucí, a to zejména z pohledu nutnosti jejich odvádění a následného čištění a s tím spojených nákladů,“ vysvětluje mluvčí OVAK Radka Vanková.

Propočtový odhad, kolik bude příští rok platit Vřesina za kanalizaci:

Propočtový odhad, kolik bude příští rok platit Vřesina za kanalizaci.Propočtový odhad, kolik bude příští rok platit Vřesina za kanalizaci.Zdroj: Se souhlasem obce Vřesina

Zároveň však podotýká, že OVAK nejsou vlastníkem ani provozovatelem kanalizační infrastruktury ve Vřesině. A tedy se situací ani příliš nezmůžou. „Veškeré činnosti a zákonné povinnosti související s provozováním kanalizace v majetku obce jsou plně v kompetenci vlastníka kanalizace,“ vysvětluje.

Porubka místo sběrače?

Vřesina už si před téměř třemi lety nechala vyhotovit projekt, ten ale pro „nepoužitelnost“ vrátila projektantovi nazpět. Nyní znovu řeší, jak oddělit potoky od splašků. Jediným řešením se zdá být vybudování zcela nové kanalizace v obci a potoky „osvobozené“ od splašků odklonit z kanalizačního sběrače do Porubky.

Lysá hora v létě. Ilustrační foto.
Průzkum v Beskydech: Čidla ukazují, že návštěvnost Lysé hory je doslova na hraně

To však Vřesinu nezachrání před fakturou pro příští rok. „Když střelím od boku, devadesát procent je srážková voda z potoka a deset procent splašky. A začíná nám z toho běhat mráz po zádech. Podle měření z loňského roku letos OVAK platíme 5,3 milionu, příští rok by to mělo být 9,5 milionu,“ očekává starosta.

Roční rozpočet Vřesiny v příštím roce přitom bude dosahovat zhruba 40 milionů korun, proto se smutným úsměvem na tváři konstatují: „Čtvrtinu peněz dáváme za déšť!“ Vřesiňané zatím netrnou. Sice si obec nemůže dovolit vyskakovat, ale netrpí ani peněženky občanů. Z nich sice vylétne nějaká ta bankovka navíc, protože Vřesina sjednotila stočné na roveň s Ostravou, ale déšť navíc lidé neplatí.

Deník na návštěvě v Ostravě-Porubě, léto 2021.
Návštěva ostravské Poruby. Obvod je žádanou lokalitou bez jediné ubytovny

„Částku nerozpočítáváme mezi občany. Kdybychom to udělali, platili by vodné a stočné hodně přes sto korun,“ nechal si vypočíst starosta. A dokud to obec finančně unese nebo nepostaví novou kanalizaci, nezbývá mu, než se držet písemné dohody s OVAK z roku 2011 „o odvádění a čištění, případně zneškodňování odkanalizované vody“.

Sucha se nebojí!

„OVAK jsou akciová společnost, která má své akcionáře. A vedení společnosti je jim odpovědné za generování zisku,“ chápe Jiří Kopeň. „Přistoupili nám alespoň na paušální měření, když moc neprší, a následný roční propočet. Měřit se však musí souvisle sedm dní, a i když přestane pršet, ještě týdny vytéká voda z terénu,“ zoufá si Vřesina a s hrůzou sleduje nynější deštivé počasí. Jednu výhodu to podle jejího starosty ale přeci jen má: „Kdekoli u nás kopnete do země, tam je voda. A až bude všude sucho, my budeme mít vody stále dost!“