Vedle stojící stánek s italskou zmrzlinou a rychlým občerstvením potřeboval napojit na vodovod, což provedl – s ohledem na normy 21. století – poněkud zvláštní formou.

Vodovodní trubky obalené v izolaci vedou z budovy sousedního supermarketu vzduchem. Důmyslný mechanismus počítá i s jistící tyčí a řetězem, tudíž by přípojka na nikoho spadnout neměla, přesto vyvstává otázka, jak taková žádost mohla projít stavebním úřadem. „Všechno je domluvené,“ tvrdí prodejci z dotčeného stánku.

„Bez vody by nebyla zmrzlina,“ říkají a dále odkazují na majitele, jenž je však kvůli technickým problémům s telefonem nedostupný. Potíž je v tom, že stavební úřad instalaci neschválil.

„Přípojka je zřízena bez našeho vědomí. Osoba, která je za to odpovědná, bude vyzvána ze strany Úřadu městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu k co nejrychlejšímu odstranění. V této věci tedy budeme konat,“ reaguje mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu David Račák.

„Tato ‚vodovodní přípojka‘ má na to proslavit centrum Ostravy daleko za hranicemi města,“ glosuje mezitím výjev na sociálních sítích ostravský politik Lukáš Semerák.