Co přesně se stalo během psychologického sezení?
Ve čtvrtek se konala plánovaná akce, nebyla to náhlá reakce na problém. Nešlo o přednášku, ale o intervenci s psychologem a třídním učitelem. Použili jsme terapeutickou metodu s kartami, na kterých jsou napsané emoce. Žák si může vybrat kartu a mluvit o svých pocitech, ale je to dobrovolné. Tato metoda pomáhá žákům vyjádřit se k prožitkům ve škole nebo v osobním životě. Během sezení jedna žákyně začala plakat a psycholožka s ní odešla do svého kabinetu pro soukromé sezení. Některé žačky se poté také rozplakaly a začaly hyperventilovat, jak je popsáno v diagnóze. Máme ve škole dvě bývalé zdravotní sestry, které byly přivolány k poskytnutí první pomoci. Nakonec jsme zavolali rychlou záchrannou službu.

Takže šlo o řetězovou reakci na první emotivní reakci jedné z žaček?
Ano, situace byla pro některé velmi emotivní a došlo k řetězové reakci. Některé žákyně byly odvezeny sanitkou, ale nebylo to tak závažné, jak se mohlo zdát. Na sociálních sítích se objevily záběry, kde se žákyně v sanitce usmívají, což naznačuje, že situace nebyla tak dramatická, jak se mohlo zdát. Ale mohla pomoci změna prostředí.

A proč k vám psycholožka dochází? Předpokládám, že se jedná o pravidelná setkání.
Od listopadu máme možnost mít ve škole školní psycholožku. Je s námi dva dny v týdnu, úterý v Seifertových sadech a ve čtvrtek v Čáslavské ulici. Jsme rádi, že máme alespoň minimální čas na to, abychom měli psychologa, protože na začátku školního roku jsme měli 816 žáků a samozřejmě se vyskytují různé problémy. Dříve tuto funkci zajišťovalo poradenské pracoviště složené z metodika prevence, výchovných poradkyň a speciálního pedagoga. Ti však měli jen omezený čas, zatímco psycholog je k dispozici celý den. Má jiné zkušenosti a pohled na problematiku. Od listopadu tedy máme kromě poradenského pracoviště i psychologa, spolupracují s třídními učiteli. Máme také individuální akce, zejména pro žáky prvních ročníků, kterých každý rok nastoupí kolem 250 až 280. Program je připravený hlavně pro ně. Akce probíhají především na podzim, kdy se snažíme mít adaptační kurz a preventivní akce, aby došlo k stmelení kolektivu.

V rámci čtvrtečního sezení tedy šlo o emotivní reakci na lístečky?
Přesně tak. Šlo o sebereflexi, jak se k tomu vyjadřovaly, tak se do toho tak vžily, že je to takhle rozrušilo. Ale jak říkám, rozrušilo to tu jednu, tu první. A poté se to nabalilo a reakce se spustila i u dalších dívek. A proto jsme také řešili to, že jsme žáky nepustili ze tříd, že by šli jenom okolo a viděli plačící žákyni. Hlavně u dívek je to, že se také rozbrečí a přitom vůbec nevědí, co se tam děje. A přesto se objeví sounáležitost, a lavinová reakce je na světě. Učitelkám děkuji za výborné řešení situace.

| Video: Youtube

Došlo podle vás k nějakému pochybení?
Samozřejmě, že toto visí ve vzduchu. Otázka, zda nedošlo k pochybení. Paní psycholožka říkala, že tuto metodu nakonec může provádět třeba i náš preventista. Jako není to nějaká speciální nebo složitá metoda. Nicméně ona už ji deset let aplikuje. Od listopadu jsme tady s ní neměli problémy. A třeba můžu říci, že nám s jednou třídu hodně pomohla. Byl problém s vyučujícím, docházelo ke konfliktů mezi ním a žáky, a ona to pomohla vyřešit.

Budete zvažovat její další působení na škole?
Samozřejmě, že nás to inklinuje k tomu, že v této třídě nebudeme v tomto pokračovat.  Budeme se tam snažit jiným způsobem dál. Může se stát, že třeba i tahle situace ty holky stmelí. Ale určitě bych do budoucna nechtěl, aby se to opakovalo.

Jak se k tomu staví rodiče dotyčných dívek?
Hned ten den volala jedna maminka, že by se s námi ráda chtěla setkat. A docela jsem tam ocenil to, že maminka nijak nezakrývá, že její dcera není andílek. Budeme se určitě ptát, jestli u nás chtějí pokračovat. Ta maminka to řekla na rovinu, že chce, aby dcera dál pokračovala na naší škole, že ten obor ji baví. Samozřejmě chce mluvit s psycholožkou, co se tam probíralo, Chce to řešit osobně a chce to řešit ještě s třídní učitelkou. Já jsem o tom informoval přes bakaláře, abych zabránil spekulacím.

Jak jsou na tom ty dívky, které odvezla sanitka, víte?
Dvě skončily v čáslavské nemocnici a ty měly jít domů v pátek. Jednu odvezli záchranáři do Kolína a tu propustili hned ten den. Jsem rád, že většina třídy v pátek normálně přišla do školy a nedošlo k nějaké větší absenci.