„Lidi, prosím, neví někdo, co se děje na střední škole řemesel? Dcera mi psala, že tam jsou čtyři záchranky, Policie ČR a nikdo jim nic neřekl. Jsou zavřeni ve třídách a nesmějí ven,“ snažila se dopátrat bližších informací Monika Petřivalská.

Podle ředitele školy Josefa Vavřince došlo k nestandardní situaci při setkání třídy se školní psycholožkou. Při sezení v kruhu se některým děvčatům udělalo špatně. „V péči jsme měli celkem šest rozrušených dívek, hyperventilujících, plačících. Dvě jsme převezli do nemocnice v Čáslavi, jednu do kolínské nemocnice. Zbylé tři jsme po ošetření ponechali na místě,“ uvedla mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková.

Hyperventilace - příznaky:

  • bušení srdce, zrychlená činnost srdce, pálení u srdce
  • závrať, točení hlavy, zhoršená koncentrace, rozostřené vidění, mravenčení nebo necitlivost v ústech, rukou a nohou; bolest ve svalech, třes a křeče
  • nedostatek dechu, pálení na hrudi, pocit dušení („knedlík v krku“), potíže s polykáním, bolest v oblasti žaludku, nevolnost; napětí, únava, úzkost, pocení
  • typické je zvláštní křečovité držení horních končetin; dlaň je zkroucena společně s prsty do jakési mističky (natažené prsty směřují do „špetky při solení“) - takzvaná porodníkova ruka

Jako riziková skupina jsou uváděni mladí lidé v pubertálním a postpubertálním věku, kteří snadněji podléhají stresovým podmínkám, jako například zvýšené studijní či pracovní nároky, změna prostředí a kolektivu. Častěji se jedná o osoby ženského pohlaví. Jednou z příčin (mnohdy v kombinaci s výše uvedenými) bývá onemocnění astmatem.

zdroj: Zdravotnická záchranná služba

Omezený pohyb studentů po budově školy byl podle ředitele v určitou chvíli pouze preventivního charakteru.

„Po ukončení zásahu záchranářů ve škole pokračovala výuka od čtvrté vyučovací hodiny běžným způsobem,“ doplnil Josef Vavřinec.

Policie ČR se podle jejího mluvčího Pavla Truxy uvedenou událostí nezabývá, přesto hlídka byla na místě. „Policisté se zajímali, co se děje a jestli nebude třeba nutné vyhlásit traumaplán,“ upřesnil ředitel Vavřinec.

Co přesně studentky rozrušilo, v danou chvíli nevěděl, s psycholožkou o tom teprve bude mluvit a pořídí z toho zápis. Intervence se měla týkat špatné komunikace mezi spolužáky.

Připravena prošetřit celou událost je i Česká školní ispekce, pokud obdrží podnět. „Jako správní úřad nemůže začít šetřit incident ve škole či školském zařízení na základě zprávy v médiích či na sociálních sítích,“ poznamenal náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Vyjádření Středočeského kraje jako zřizovatele školy:

Každá škola má podle zákona povinnost vytvářet při vzdělávání podmínky pro zdravý vývoj dětí a předcházení vzniku sociálně patologických jevů. K tomu slouží mimo jiné i aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování dětí a mládeže, které kraj dlouhodobě podporuje.

Vedení školy pro své žáky proto pravidelně požádá preventivní programy za účasti školní psycholožky, které se mimo jiné zaměřují na duševní zdraví a vztahy ve třídách, a to včetně individuálního poradenství.

V rámci čtvrtečního pravidelného programu se několika účastníkům přitížilo a z tohoto důvodu přivolalo vedení školy Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje. V tomto ohledu jsme vyzvali ředitele školy, aby prověřil postup a průběh daného setkání a přijal případná opatření.

zdroj: David Šíma, mluvčí Krajského úřadu Středočeského kraje