„Lidé spolu nemluví. Rodiče se nevěnují dětem a naopak. Týká se to i partnerů. Sami si pak stěžují s obavou, že je ten druhý ani neposlouchá,“ říká Karolína Pressová. 

Co radíte člověku, kterého trápí, že jej druhý kvůli mobilu nevnímá?

Hned to tomu druhému říct, protože si to zřejmě neuvědomuje. Poprosit jej, aby dal telefon třeba do tašky. Nebo se o tom zkrátka bavit dlouhodobě, pokud jde o přetrvávající problém. Existuje spousta triků. Například děti ve školní třídě se v tomto hlídají samy mezi sebou.

Karolína Presová
-Narodila se v roce 1991 v Kyjově.
-Studovala žurnalistiku a sociologii na Masarykově univerzitě.
-Ve volnu ráda maluje, prochází se v lese a pracuje ve vinohradu.
-Projekt Replug me funguje dva roky.

Liší se nějak rady, které dáváte právě dětem, od práce s dospělými?

S dětmi je potřeba pracovat dlouhodoběji a otevírat více témat, jako jsou sociální sítě, počítačové hry a podobně. Starší teenagery stačí navést správným směrem a spousta věcí jim dojde sama. Dospělí spíše potřebují také jen menší popostrčení a praktické rady. U nich je to více o motivaci jednotlivce a o představení různých nástrojů, jak s technologiemi pracovat zdravěji.

A v případě, že problémy se závislostí na technologii řeší celá rodina?

Při problémech v rodině je to otázka delší práce. Malé děti totiž většinou později kopírují vzorce chování rodičů. S kolegy se nicméně se setkáváme v posledních měsících s tím, že některým dětem vadí, když se jim rodič kvůli telefonu nevěnuje.