Jak často a jak důkladně se lana a tažná zařízení lanovek kontrolují?
Lana jsou vizuálně kontrolována denně, kontrola s měřením je prováděna každý měsíc. Jednou za dva roky je prováděna defektoskopie, kdy jsou lana měřena defektoskopem. Lanové dráhy procházejí každý rok provozní revizí, kterou provádí revizní technik. Jednou za tři roky je revize prováděna inspektorem.

Bývá obvykle důvodem podobných neštěstí v Česku technická závada, anebo lidský faktor?
Podobná neštěstí, kdy dojde k takovému pádu, se v České republice nestávají. Nedá se tak říci, zda bývá příčinou technická závada nebo lidský faktor. V případě lanovky na Ještěd nyní probíhá vyšetřování příčin nehody.

Pád kabiny lanovky na Ještědu. Na místě spolupracují s HZS také hasiči Správy železnic.
V Liberci na Ještědu spadla lanovka. Průvodčí zemřel, další lidi evakuovali

Dá se po dnešní havárii očekávat zpřísnění pravidel pro kontroly nebo nějaká jiná úprava předpisů?
Na podobné úvahy je brzy. Prováděné revizní kontroly i kontroly lan jsou důkladné, rozhodně nejsou podceňovány. Například po jarní nehodě lanovky v Itálii byly prvky, které nehodu u tamní lanovky způsobily, znovu u českých lanovek speciálně prověřeny.