Vystudujte psychiatrii u nás, nabízí mladým absolventům lékařských fakult Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě.

Protože má nedostatek odborných lékařů, s ohledem na jejich věkovou strukturu a plánované odchody do důchodu, rozhodla se proto léčebna, že si vlastní doktory vychová.

Zájemcům nabízí ubytování, odborné vzdělání zdarma, a to bez jakýchkoliv speciálních závazků ze strany budoucího lékaře. Loni na tuto lukrativní nabídku kývla jedna mladá lékařka, letos dokonce lékaři čtyři.

„Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě je moderní lůžkové psychiatrické zařízení, které je držitelem akreditace Ministerstva zdravotnictví pro specializované vzdělávání lékařů v oboru psychiatrie,“ sdělil ředitel léčebny Jaromír Mašek.

Vzdělání hradí zaměstnavatel

Budoucím lékařům, kteří nastoupí v zařízení do pracovního poměru léčebna umožní bezplatně absolvovat celé specializační vzdělání v oboru psychiatrie bez jakýchkoliv dalších závazků vůči zaměstnavateli.

Veškeré povinné odborné stáže v rámci základního psychiatrického vzdělání i vlastní odborný specializovaný výcvik v psychiatrii mohou lékaři absolvovat přímo v naší léčebně nebo sousední nemocnici.

„Všem lékařům zařazeným do předatestační přípravy v oboru psychiatrická léčebna plně hradí jejich účast na všech povinných vzdělávacích aktivitách, kurzech, seminářích a podobně,“ zdůraznil Mašek.

Podmínkou úhrady nákladů specializačního vzdělávání je podle ředitele ze strany léčebny pouze uzavření pracovní smlouvy s lékařem, to jest uzavření pracovního poměru v léčebně v pracovním úvazku aspoň 0,75.

Nad rámec této smlouvy léčebna nevyžaduje od lékaře uzavření žádné zvláštní smlouvy nebo dohody, která by ho zavazovala k setrvání v pracovním poměru v léčebně i po absolvování specializačního vzdělávání. Ani k úhradě nákladů vynaložených na toto specializační vzdělávání v případě, že lékař pracovní poměr ukončí před uzavřením specializačního vzdělávání.

„Léčebna disponuje dostatečnou ubytovací kapacitou pro své zdravotnické pracovníky ve vlastní ubytovně, případně i ve služebních bytech ve správě léčebny,“ upřesnil ředitel Mašek.