Lesnická infrastruktura se tentokrát dočkala vylepšení v celkové délce asi 665 metrů. Původní cesty byly konstruovány pro starší typy mechanizace a jejich stav tak znemožňoval plné využití. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení kategorie cest z 3L na 2L o šířce 3,5 metru. Taková cesta je lépe připravena odolávat nasazení stále těžší lesnické mechanizace.

Projekt rekonstrukce pamatoval také na šetrné hospodaření s vodou. Vzhledem k tomu, že se opravený úsek nachází v prudším svahu, je cesta pro případ dešťových srážek opatřena příčným odvodněním a podélnými odvodňovacími příkopy.

„Ty ovšem vodu neodvádí do nedaleké vodoteče a tou dále pryč z krajiny, ale zasakovacími pásy ji směřují do lesa. Tam se voda díky tomu pomalu navrátí do půdy,“ uvedl místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg.

Pomohla dotace

Cena díla je více než 2 miliony korun a Městské lesy Chrudim získaly dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 80 procent z uznatelných nákladů, tedy necelý milion a půl. Na dofinancování zbývajících nákladů přispělo město Chrudim formou investiční dotace částkou necelých 605 tisíc korun.

Celková plocha chrudimských městských lesů je asi 454 hektarů. Jsou nejen zdrojem dřevní hmoty, ale také místem pro rekreaci a odpočinek návštěvníků z blízkého i vzdáleného okolí. Lákadlem je zejména dřevěná rozhledna Bára.