Projekt Vracíme vodu lesu proběhne po celé republice, nejen na místech, kde je sucho dlouhodobým problémem. „Budeme pokračovat ve více než 350 vodohospodářských stavbách. Vytváříme plochy s přirozenou zásobárnou vody, stavby zmírní sucho a zpomalí odtok vody z krajiny. Jde o malé nádrže, rybníky, tůně, mokřady i potoky,“ připomíná generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

V Ústeckém kraji patří mezi nejnákladnější investice obnova vodního díla Býčkovice – Luční potok na Litoměřicku. Spolyká 16 milionů korun. Dalších sedm milionů má státní podnik připravených na opravu vodní nádrže Vlčí v děčínském okrese. Na Děčínsku se plánuje i obnova koryta Doubického potoka za necelé tři miliony. „Na projekty podnik čerpá dotace z ministerstev zemědělství a životního prostředí i z přeshraničních programů,“ říká mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. 

Plány jsou velké

Celkem je připravených 73 návrhů nových staveb a 292 oprav těch stávajících. Číslo není konečné. „Spolu s Lesy ČR plánujeme postavit či opravit 1215 rybníků za tři roky, dalo by se tedy říct, že co den, to jeden rybník,“ předesílá ministr zemědělství Miroslav Toman.

Boj se suchem zahájili i myslivci a přípravy nepodceňují. Řada z nich vyrábí podomácku různá napajedla, kde zvěř uhasí v době sucha žízeň.  "Perfektně postačí i zahloubený silný igelit, který se zaplní vodou, nebo zednická vana. Stačí i větší keramická nádoba, hlavní je vodu pravidelně měnit, aby ji zvěř měla čistou,“ vysvětluje Lukáš Mistrík, který se věnuje myslivosti na Lounsku.

Pomoci lesům ale může každý i bez příslušnosti k mysliveckému či lesnickému cechu. „Jednoduchou radou je, abyste se v lese pohybovali jen po značených cestách, zejména pokud jedete na kole nebo motorce. Rýhy, které někteří cyklisté a motorkáři zanechávají v lese, urychlují erozi půdy a při dešti zrychlují odtok vody z lesa,“ vysvětluje Terezie Poláková z Nadace dřevo pro život. „Napomoci lesu můžete i čištěním studánek, které v suchém létě osvěží lesní zvěř,“ dodává Poláková.

Týden lesů
Ilustrační fotoPrávě teď, od 13. do 17. května, probíhá Týden lesů. Letošním tématem je Les a voda. V průběhu týdne se konají různé tematické akce, jejich přehled najdete na webu lesnipedagogika.cz.
Projekt Vracíme vodu lesu můžete sledovat na stejnojmenném webu, nabízí interaktivní mapu staveb i výukové programy pro děti.