Voda z potrubí plní uměle vyhloubenou tůň a teče do tři a půl kilometru dlouhé strouhy. Jalová strouha byla vyschlá patnáct let. Když ji loni na podzim poprvé napustili, už na jaře vodu našli obojživelníci a další živočichové. „Byl tady skokan hnědý, našlo se tu i několik populací listonoha letního,“ popisal Pavel Kolibáč z Agentury ochrany přírody a krajiny.