Slavnostní otevření nového památníku romského holokaustu v Letech se koná dnes, tedy v úterý 23. dubna. Symbolického přestřižení pásky se zúčastnil také prezident České republiky Petr Pavel. „Uplynulo téměř 30 let od doby, kdy můj předchůdce Václav Havel odhalil jen pár kroků od tohoto místa skromný pomník Romů, na místě tehdy pouze předpokládaných hrobů obětí zdejšího tábora. Dnes na tuto událost navazujeme a je mi ctí, být u otevření památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Splácíme tím desetiletí trvající společenský dluh vůči obětem romského holokaustu, ale i vůči všem přeživším,“ řekl prezident Petr Pavel s tím, že existence romských obětí nacistického režimu byla českou společností dlouho opomíjena.

Památník stavěla od loňska firma Protom Strakonice. Proměna areálu vyšla přibližně na 110 milionů korun. Do budoucna jsou v plánu ještě další úpravy.

Zdroj: Jana Urbanová

Dominantou památníku je pietní chodník ve tvaru velkého kruhu, kde si na vložených páskách lidé mohou přečíst jména vězňů. Uvnitř vzejde během následujících týdnů květinová louka. Součástí památníku je také návštěvnické centrum se stálou expozicí Paměť místa a místo paměti. Areál obklopuje les, vysázený loni v listopadu. „Snažili jsme se být velmi pokorní, nechtěli jsme dělat nějaká okázalá gesta, takže jsme pracovali jen s jednoduchými prvky a formou metafory. Hlavním prvkem je nově vysázený les, který zatím není dobře vidět a má být metaforou něčeho přirozeného. V prostoru tábora je prázdné místo s budoucí květnatou loukou, obehnané pietním kruhovým chodníkem, které má symbolizovat prázdnotu v srdcích blízkých těch, co nepřežili,“ přiblížila krajinářská architektka Lucie Vogelová s tím, že 16 tisíc sazenic stromů budoucího lesa darovala školka Orlík a zasloužil se o to sám Karel Schwarzenberg.

Zahrada, na které někdo zastřelil psa.
Mladou fenku někdo zastřelil na zahradě na sídlišti Portyč. Rodina žádá o pomoc

Veřejnost může Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách poprvé navštívit v neděli 12. května, tady ve stejný den, kdy se u nouzového pohřebiště v bezprostřední blízkosti památníku koná tradiční pietní akt k uctění památky obětí holokaustu Romů a Sintů. Návštěvníci pietního aktu tak budou moci podle informací památníku absolvovat prohlídky areálu včetně obou jeho expozic. Poté už bude památník otevřený vždy od čtvrtka do neděle v čase od 10 do 17 hodin.

Areál vepřína v Letech odkoupil stát v roce 2018 za 450 milionů korun od firmy Agpi, která v objektu chovala 13 tisíc prasat. Od té doby ho včetně sousední kulturní památky Lety spravuje Muzeum romské kultury. Demolice vepřína začala v létě 2022 a vyšla na deset milionů korun. Po zbourání původních objektů začala výstavba památníku. Původně se měl otevřít už na začátku února, Brněnské muzeum ale jeho zprovoznění odložilo z procesních důvodů kolaudačního řízení.

Koncentračním táborem v Letech na Písecku podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi. Areál zabírá přes 100.000 metrů čtverečních.