Stížností na dobu trvání uzavírek je podle vedení města více. Radní proto tento týden schválili záměr, který má doby omezení zkrátit, po firmách bude město chtít za zábory ulic peníze. Nový systém má začít fungovat už v lednu.

„Nechtěli jsme vymýšlet vymyšlené, inspirovali jsme se v Ústí nad Labem. Nově bude město stavebním firmám komunikace pronajímat. Tím pádem vytvoříme ekonomický tlak na to, aby tu stavbu zkrátili, co nejvíce to půjde,“ uvedl primátorův náměstek Jiří Šolc. Podle něj je ústecká zkušenost taková, že se uzavírky zkrátily zhruba v jednom případě z pěti.

Navržené výše poplatků se liší podle typu komunikací a délky uzavírky. Například za pronájem ulic v centru Liberce či silnic prvních tříd zaplatí firma 10 korun za metr čtvereční a den, pokud půjde o krátkodobou, maximálně desetidenní uzavírku. Za dlouhodobou uzavírku nad třicet dní už půjde o 30 korun za metr čtvereční a den. Silnice nižších tříd pak mají být zpoplatněny menší částkou.

„Firma, která bude vstupovat do výběrového řízení, bude muset s tou platbou počítat. Pak je to bude honit, aby to udělali co nejrychleji,“ vysvětlil Šolc. Pokud totiž firmy nestihnou práce v termínu, sáhnou si hlouběji do kapsy. „Penále za první překročení je ve výši padesát procent, za druhé překročení sto procent,“ popsal.

Systém počítá i s několika výjimkami. „Nebudeme zpoplatňovat jednotlivé stavebníky, kteří si chtějí realizovat vlastní domovní přípojku. Nebudeme zpoplatňovat ani archeologický výzkum,“ dodal Šolc.

Jestli kompenzace skutečně pomůžou zkrátit dobu některých uzavírek, bude jasné už v příštím roce. Seznam staveb, které se na městských komunikacích plánují, je tradičně dlouhý. Nejde ovšem ještě o seznam finální, záležet bude na domluvě vlastníků sítí a magistrátem. „Dalším důležitým faktorem, který nelze nyní zohlednit, je skutečnost, že není doposud schválen rozpočet města Liberec na rok 2020, takže není jasné, zda se budou navržené akce realizovat,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Kodymová.

Opravy sítí

V předběžném seznamu zatím figurují například opravy sítí v ulicích Zahradní, Klášterní, U Opatrovny, Votočkova, Františkovská, Vaňurova, Metelkova nebo U Domoviny. Na těchto místech by se měly provádět takzvané sdružené investice, což znamená, že se v rámci jedné uzavírky opraví zároveň například vodovod, plynovod, kanalizace a také povrchy.

Provoz má být během příštího roku omezen také v dolním centru, kde se má na přechod u Chicago Grillu instalovat světelná signalizace, nebo na křižovatce Sokolské a Pastýřské ulice, kde vznikne nová světelná křižovatka.