Libochovany však nežijí pouze turismem, ale také běžnými záležitostmi, jako je například potřeba výstavby kanalizace nebo opravy mostu nad železnicí, který je v havarijním stavu. Život v Libochovanech přibližuje v rozhovoru starostka Miroslava Vencláková.

Na návsi v Libochovanech je patrná proměna. Zmizela část staré budovy hasičské zbrojnice a změnilo se i její okolí. Co bylo důvodem demolice?
Původní hasičárna se nám nějaký čas už rozpadala. Objekt neměl žádné základy a nebyl ani podsklepený. Na základě stavebního povolení jsme její část odstranili a tu zbývající - vyšší jsme zrekonstruovali. Nyní slouží jako sklad naší komunální techniky. Upravili jsme zároveň i terén okolo, tak abychom tam mohli umístit kontejnery na tříděný odpad, aby nám nehyzdily prostor u sochy svaté Marie, kterou jsme v předminulém roce nechali zrestaurovat. Do prostoru jsme instalovali také nové posezení a stojany na kola.

Roky v Libochovanech řešíte problém ohledně toho, kdo zajistí opravu mostu v havarijním stavu, který uprostřed obce vede nad železniční tratí. Je v této věci nějaký posun?
Ten problém ještě víceméně trvá, tedy hlavně dopravní omezení, které tam kvůli nevyhovujícímu stavu mostu je. Ale situace se vyvíjí slibně. Správa železnic vyhodnotila celou situaci tak, že most opraví, ale pod podmínkou, že přejde do majetku obce, která ho poté bude spravovat.

Test předjíždění cyklistů v Mikulově na Břeclavsku.
Nečekaná chyba v zákoně: Cyklistu nesmíte předjet na plné čáře

Jako obec s tímto návrhem souhlasíte?Ano, je to pro nás strategické místo a vlastně jediný možný příjezd do obce pro těžší vozidla, takže je to pro nás velice důležité. Vzhledem k blížící se výstavbě kanalizace ten most budeme opravdu potřebovat. Jinak se totiž těžká technika do spodní historické části obce nedostane. Poblíž nádraží je sice ještě jedna přístupová komunikace, kde je podjezd pod tratí, je ale limitován výškou vozidla a těžká technika jím neprojede.

Zdroj: DeníkJaká jsou nyní omezení na stávajícím mostu?
Nesmí tam projíždět auta nad 3,5 tuny, aby se konstrukce mostu, která už je za hranou své životnosti, ještě více nezatěžovala. Obáváme se, že by tam mohlo dojít i k tomu, že se most propadne. To by samozřejmě způsobilo i velký problém a omezení na železnici.

Máte informace, kdy by Správa železnic mohla s opravami začít?
Zatím ne. Předpokládám, že je to ve fázi projektové dokumentace. I to je však pro nás velký posun.

Zmínila jste výstavbu kanalizace. Ta se v Libochovanech plánuje už delší dobu. Co zapříčinilo zdržení prací?
Pracujeme na tom opravdu už velmi dlouho, ale problémem byly vždy finance a obec neměla dostatek prostředků na spoluúčast. Nyní se snažíme projekt rozdělit do jednotlivých etap. Nejprve musíme vybudovat čističku a uzavřený okruh, na to pak naváže další část, která se připojí. Jsme ve fázi, kdy aktualizujeme rozpočet. Ještě letos chceme podat žádost o dotaci na ministerstvu zemědělství, které vyhlásilo na takové projekty výzvu. Rozhodnutí, zda budeme úspěšní, padne v příštím roce.

Nehoda cyklisty. Ilustrační foto.
Pomůže cyklistům odstup 1,5 metru? Data ukazují, že se často zabíjejí sami

Jak to v Libochovanech vypadá s rozvojovými lokalitami. Má se obec kam rozrůstat?
Asi před měsícem jsme ukončili prodej devíti stavebních pozemků. Vzhledem k tomu, že nám to delší dobu komplikoval covid a jiné problémy, tak se nám ten prodej trochu protáhl. Původně jsme je chtěli nabízet obálkovou metodou, kvůli covidovým opatřením jsme se nemohli sejít v dostatečném počtu. Přešli jsme proto na formu elektronické aukce, která se nám nakonec osvědčila.

V jaké lokalitě se parcely nacházejí?
Pozemky jsou za mateřskou školou a ten poslední prodej byl v podstatě druhou etapou další výstavby v této lokalitě, protože už někdy v letech 2007 až 2009 se na místě postavily první čtyři rodinné domy. Dohromady i s devíti novými parcelami to byly jediné obecní pozemky určené k výstavbě. V územním plánu sice máme zařazených ještě několik parcel pro účely bydlení venkovského typu, ty ale nejsou obecní.

Probíhají v Libochovanech v tuto chvíli nějaké investice?
Právě v těchto dnech prochází kompletní obnovou zeď ve dvoře obecního úřadu. Zjistili jsme, že ta původní historická byla nestabilní a hrozilo, že se zřítí. Pod ní se navíc nachází soukromá zahrada s dřevěnou chatkou, kterou zeď mohla zavalit. V současné době připravujeme také nový strategický plán rozvoje obce, který potřebujeme například i ke všem žádostem o dotace. Začali jsme formou dotazníků, které jsme rozeslali do všech domácností. Lidé si v nich sami určí, co v obci postrádají nebo co si přejí vylepšit.

Aktivní fotbalisté

Kulturní život ve vesnicích i ve městech na mnoho týdnů utlumil covid. K normálu se život začal postupně vracet až během léta. Jaké bylo v Libochovanech léto?
Covidové období nám akce velmi omezilo. Fungovali naši fotbalisté, kteří si navíc během covidu vlastními silami zvelebovali fotbalové hřiště a v rámci možností a platných opatření podporovali zejména žákovskou základnu. Soustředili se na malé žáčky a celkem se jim daří. Lidé v obci letos hojně využívali volnočasovou zónu u Labe, kde máme beachvolejbalové hřiště a workoutové prvky. Život se tak soustředil hlavně k vodě a Labe bylo, tak jako kdysi, využíváno i jako plovárna. Lidé jezdili na paddleboardech nebo člunech. Pořádali jsme také týden her.

Jak probíhal?
Už zhruba deset let jezdíme s dětmi na prázdninové pobyty, takzvané obecní tábory. A protože jsme letos do poslední chvíle nevěděli, jak se bude situace ohledně epidemie vyvíjet, jaká budou opatření a zda budeme moci odjet, nakonec jsme se stejně jako loni rozhodli uspořádat tábor u nás v obci. Zázemí jsme měli ve školce, kde si můžeme vařit a máme tam k dispozici i společenskou místnost pro případ deště. Naštěstí tu máme řadu možností, jak trávit volný čas. Mohli jsme vyrazit do lesa, k Labi nebo na kola na cyklostezku.

Pro jak staré děti je tábor určený?
Zpravidla pro děti od 1. do 9. třídy. Jako první se ale hlásí ti nejstarší, kteří už chodí na gympl a jezdí s námi od samého začátku. Nyní už jsou v rolích vedoucích a pomocníků. Letos jsme na táboře měli i děti ve věku čtyři nebo pět let. Všichni byli úžasní a pomáhali si.

Lidé míří k Brněnské přehradě ve volném čase často. Ještě více tomu bylo v pandemické době, kdy bylo omezené cestování. Doprava v místě pak často kolabovala. Ilustrační foto.
Doprava u Brněnské přehrady? Jedním slovem katastrofální, říká chatař

V Libochovanech přímo na obecním úřadě funguje také turistická ubytovna. Letos byl ale její provoz pozastavený. Bude tomu tak už napořád?Provoz jsme pozastavili kvůli covidu. A to proto, že správkyně ubytovny a dlouholetá zaměstnankyně obce patří do takzvané ohrožené skupiny. Rozhodli jsme se proto neriskovat její zdraví a letošní sezonu vynechat. Mezitím jsme v ubytovně stihli kompletně opravit sociální zařízení. Pokud bude epidemická situace v příštím roce příznivá, bude ubytovna pro turisty opět v provozu.

S čilým turistickým ruchem v Libochovanech a okolí souvisí také Labská cyklostezka, která tudy vede. Přináší obci něco?
Cyklotrasa u nás v obci není příliš populární téma. Vede přímo centrem vesnice a hlavně v létě to tu bývá o zdraví. Ne vždy se totiž setkáváme s porozuměním cyklistů, kteří tudy projíždějí a vůbec si neuvědomují, že tady nejsou vyloženě jen na cyklostezce, ale jsou na místní komunikaci, po které trasa vede. Často nevnímají, že jsou součástí silničního provozu a nemají výhradní přednost. Když se dovolíte ohradit, tak si vyslechnete ještě nadávky a místo omluvy vás klidně seřvou. Během lockdownů jsme navíc měli obec často doslova přeplněnou parkujícími vozy turistů, kdy se ten prostor natolik zúžil, že to v některých případech bylo i nebezpečné. Chtěla bych proto apelovat na slušnost a toleranci turistů, a to jak pěších, tak i cyklistů, protože my tu musíme žít a fungovat.