Je tu krásně. Veliká louka je otevřená směrem k Ještědu. Podle vyšlapaných cestiček je jasné, že tady život doslova kvete. „Chodíme sem všichni, děti i pes, každý den, když to počasí dovolí,“ popsala v chladném dopoledni Jana Peroutková z Proseče. Děti s rodiči se sem v létě chodí slunit, na podzim pouštějí draky, v zimě tu jezdí na saních a bobech. Další tu venčí psy.

Místním ale hrozí, že o oblíbenou část přírody přijdou. Územní plán tu totiž stále počítá se zástavbou. Proto už před časem sestavili petici proti výstavbě na části zdejšího území.

Petice s třemi sty podpisy se ohání nejen tím, že pozemky slouží k rekreačním účelům, ale i možností poničení přírody. „Hrozí nevratné riziko v podobě narušení podzemních pramenů. Neméně důležitá je zelená plocha vzhledem k přirozenému vsakování dešťové vody do krajiny. Zachovat chceme i přirozenou migraci zvěře,“ vypočítal důvody organizátor petice Karel Pauch.

Nemocnice Jablonec ze vzduchu
Jablonecká nemocnice pořídila přístroje a sanitku za 3,5 milionu korun

Petenti žádají město, aby z ploch pro výstavbu vynechalo několik pozemků. „Byl jsem se v té lokalitě podívat. Pozemky jsou hodně využívané, hodnota pro sídliště je velká z hlediska rekreačního využití. Požadavek na redukci zastavitelnosti dává smysl,“ sdělil zastupitel Petr Klápště.

Jablonečtí zastupitelé vzali petici na vědomí. Už dopředu však počítali s jistou regulací zdejší plánované výstavby. „Chceme redukovat zastavitelné plochy. Je tu i možnost toho, že území zůstane nezastavitelné,“ informoval náměstek primátora pro rozvoj města Petr Roubíček.

Jablonec ale výstavbu nových bytů potřebuje. „Poptávka je veliká. My potřebujeme rozjet výstavbu, abychom na trh dali co nejvíce bytů,“ popsal náměstek primátora pro ekonomiku Milan Kouřil.

Pelta chtěl pět pater

Oblast Horní Proseče je z pohledu možného bydlení velmi atraktivní. Před lety tu dokonce společnost Prosečská investiční, jejímž předsedou představenstva je známý jablonecký podnikatel obviněný v kauze rozdělování dotací do sportu Miroslav Pelta, chtěla stavět až pětipatrové bytové domy. Proti tomu se také vzedmula vlna protestů podpořená peticí, kterou v roce 2008 podepsalo na dvanáct set signatářů.

Setkání s hejtmanem Libereckého kraje na téma Studuj tady, pracuj tady – podpora technického vzdělávání v Libereckém kraji.
Hejtman Martin Půta: Život se rychle mění, školy musí reagovat

Město už v minulosti do této oblasti investovalo, a to do výstavby nové kanalizace. V souvislosti s případnými změnami územního plánu však mohou nastat komplikace.

Část prostředků, které město Jablonec na kanalizaci vynaložilo, už bylo budoucím provozovatelem, tedy Severočeskou vodárenskou společností (SVS), městu zaplaceno s předpokladem, že tam vznikne zájem o tuto službu. Podle některých zastupitelů se tak může stát, že SVS bude investici požadovat po městě zpět.