"S každým majitelem musíme jednat a uzavřít kupní smlouvu, aby pozemky přešly pod ŘSD. Můžeme vykupovat jen ty části pozemků, které zasahují do trasy dálnice, nikoliv celé," vysvětlil Michal Doubek, investiční referent z krajské správy ŘSD v Hradci Králové. Výkupní smlouvy na pozemky jsou připravené, zatím je ale lidé nedostali.

Tunel Kamenný vrch vznikne u Výšinky v lese za motorestem. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů.
U Výšinky vyroste téměř kilometrový dálniční tunel

ŘSD by je mělo začít rozesílat koncem září. "Zpracovávají se znalecké posudky, které stanoví cenu pozemků. Posudky musíme odsouhlasit a překontrolovat, aby v nich nefigurovaly formální chyby a byly přesné," řekl právník ŘSD Dušan Jarolín.

Geometrické oddělovací plány 

"Pro čtyři katastrální území máme zpracované geometrické oddělovací plány, které oddělí stávající pozemky od těch, které budeme vykupovat pro trasu dálnice. Určí hranice, které jsou potřeba pro výkup pozemků," dodal Doubek.

Dostavba dálnice D11
Kvůli dálnici D11 padne šest domů v Poříčí. ŘSD rozjede v srpnu výkup pozemků

"Záleží, jak rychle se nám podaří vykoupit pozemky a získat stavební povolení, a jestli se neobjeví překážky, které by bránily zahájení stavby. To je skutečně alfa a omega pro budování dálnice na Trutnovsku," připomněl Michal Doubek z ŘSD.