V obou případech se nejedná o žádné novinky, zájem o obě stanice trvá bez výsledku již několik desetiletí. Právě v Orli ale nyní pokročili. Nechali si vypracovat zevrubný dotazník pro občany vesnice, který je podmínkou pro další žádost na Správu železniční a dopravní cesty. Ten zahrnuje otázky týkající se hlavně jejich dopravního chování, jak, kdy a kam cestují.

„Nevýhodou dotazníku je jeho obsáhlost, pro mnohé byl až nesrozumitelný. Ale nedá se nic dělat, pokud o zastávku usilujeme, musí to být,“ řekl starosta Orle František Horník. Dotazník má osm stran, otázky jsou mnohdy skutečně nesrozumitelné a i zkušenému pisateli by jeho poctivé vyplnění zabralo hodinu.

„Jaké jsou správné odpovědi, abychom zastávku měli?“ komentovala to ironicky na facebooku obce zdejší obyvatelka Ivana Vostradovská. „Dotazník, který určitě sestavil někdo, kdo tady nežije a vůbec se ho to netýká, je velmi složitý a obsahuje mnoho nesouvisejících otázek. Rozhodně podporuji zřízení zastávky, i když nebudu jezdit vlakem denně.“

V Chrudimi u sídliště U stadionu se o zastávce mluví mnohem déle, než zde Tesco vyrostlo. Radnice má pro ni dokonce už několik let hotové územní řízení. Ale tím to také celé skončilo.

Není to priorita

„Rozhodně to není prioritách současného volebního období. Nejsou peníze,“ uvedl včera místostarosta Pavel Štěpánek.

Taková železniční zastávka vyjde na minimálně pět milionů korun. A jak Chrudim, tak Orel počítají s tím, že by se na těchto nákladech musely podílet. Efekt by ale minimálně v Chrudimi nebyl marný. Zastávku by využívali obyvatelé zdejšího sídliště i několika okolních čtvrtí, daleko by to odsud nebylo ani do nemocnice. Cestu domů od vlaku by to lidem zkrátilo o 15 minut.

Navíc by na na její blízkosti vydělalo právě i Tesco, které by se tak mohlo na investici podílet. Orel s jejími 800 obyvatel také poukazuje na rostoucí počet zákazníků, právě u trati vyrostla rozsáhlá rodinná zástavba. Na druhé misce vah je však blízkost sousední zastávky Slatiňany, mezi oběma stanicemi by byla vzdálenost jen 1300 metrů.

Nové žádné

Reálně nevznikají v Pardubickém kraji zastávky žádné. Nová se bude stavět v Újezdu u Chocně, ale ta pouze nahradí stávající asi o půl kilometru dál.

Opuštěn zůstal také plán na novou zastávku Dolní Morava na trati z Dolní Lipky do Hanušovic. Stála by na křížení se silnicí do turistického střediska, odkud by návštěvníky zbývajících šest kilometrů odvážely autobusy. „Jako efektivnější se nakonec ukazuje modernizace zastávky v sousedním Červeném Potoce, kde by vzniklo i záchytné parkoviště,“ uvedl pardubický hejtman Martin Netolický.