Podle mluvčího resortu Ondřeje Charváta v ní chyběly informace vztahující se k vyhodnocení vlivu záměru na podzemní vody na českém území. „Ty polská strana doplnila v minulém týdnu a po jejich kontrole a posouzení dostatečnosti ze strany odborníků České geologické služby může být nyní dokumentace rozeslána dotčeným subjektům,“ uvedl Charvát.

Polský důl Turów se rozkládá na ploše asi 26 hektarů, v plánu je jeho rozšíření na 30 hektarů, a to ve směru k česko-polským hranicím.

„Na předpokládané konečné ploše exploatace se nacházejí vesnice Opolno Zdrój a Białopole. Tato území budou, podle postupu těžby, vykupována od fyzických a právnických osob. Předpokládaná doba využívání ložiska činí 24 let,“ stojí v dokumentaci, která i s přílohami čítá stovky stran, obrázků a schémat.

Jedním z opatření, které má zamezit dopadům na stav vody, má být vybudování protifiltrační clony. „Clona bude vytvářena z trvalých pracovních pater jižního svahu dolu. Její délka bude činit asi 990 metrů a výška od 35 do 100 metrů,“ uvádí dokumentace.

Ekologové ani místní nejsou nadšení

Chystané rozšíření se nelíbí především ekologům a obyvatelům Liberecka, Hrádecka, Chrastavska či Frýdlantska. Na konci dubna se na Trojzemí dokonce sešlo několik set lidí ze všech třech sousedních států, kteří na protest vytvořili mezinárodní živý řetěz.

Na českém území je nejbližší obydlenou oblastí Uhelná, část Hrádku nad Nisou.

„Dlouhodobě se snažíme o obnovu této v minulosti dlouho zanedbávané lokality. V posledních letech dochází ke znovuosídlování lokality stálými obyvateli, zdařila se rekonstrukce kaple v centru, probíhá revitalizace historické návsi, vrací se i kulturní akce,“ napsali obyvatelé Uhelné ve společném prohlášení.

Rozšiřování dolu je podle nich v rozporu s jejich snahami. Kromě snížení hladiny povrchové vody vidí rizika i ve zhoršení kvality ovzduší, snížení kvality života v důsledku vizuální devastace krajiny, zvýšení hlučnosti nebo v nebezpečí ohrožení stability zdejších staveb. „Jedinou cestou, jak eliminovat vznik rizik, je rozšíření dolu zabránit,“ napsali obyvatelé.

Greenpeace také bojuje

Kampaň proti dolu minulý týden spustila i organizace Greenpeace. „Žádné z navrhovaných řešení nedokáže zabránit celkovému úbytku vody z krajiny. Jediným řešením podle nás je proto důl Turów nerozšiřovat,“ uvedla koordinátorka kampaně Nikol Krejčová.

Greenpeace spustilo i speciální portál Spolu za vodu!, prostřednictvím kterého mohou lidé ministerstvu zaslat připomínku.

Připomínky teď mohou obce, dotčené orgány i veřejnost zasílat i přímo, mají na to zhruba měsíc. „Na základě obdržených vyjádření a na základě závěrů mezistátních konzultací vypracuje ministerstvo souhrnné stanovisko České republiky, které následně zašle polské straně. Toto stanovisko bude podkladem pro polská povolovací řízení,“ popsal mluvčí resortu Charvát.