Lidé či běžkaři hledající krásu přírody či sportovní osvěžení si rádi zkracují cestu třeba přes vodní nádrž Souš nedaleko Desné. Vodohospodáři z toho doslova šílí. Voda z přehrady totiž slouží jako zásobárna surové pitné vody pro velkou část Jablonecka.

„I letos se potýkáme s neukázněnými návštěvníky u vodárenské nádrže Souš, kteří nerespektují ochranné pásmo nádrže, zkracují si cestu přes led a tím potenciálně ohrožují zdroj pitné vody,“ sdělila mluvčí státního podniku Povodí Labe Hana Bendová.

Při přecházení zamrzlé přehrady přitom může jít i o život. Vodní plochy totiž nezamrzají rovnoměrně, tloušťka a pevnost ledu se může odlišovat a tyto odlišnosti jsou pouhým okem neviditelné. Na nádržích navíc vodohospodáři manipulují s jejich hladinou. To může vést k vytváření prasklin v ledu, dutin pod ledem, k jeho zeslabování a celkové nestabilitě ledové plochy. „Led je v důsledku manipulace často zavěšen i mnoho centimetrů nad skutečnou vodní hladinou,“ varoval ředitel jabloneckého závodu Povodí Labe Jaroslav Jaroušek.

Státní podnik provozuje na Jablonecku dvě vodní díla – právě Souš a přehradu Josefův Důl. Hlavním účelem obou přehrad je akumulace vody pro účely výroby pitné vody. Proto se v okolí přehrady nenachází žádná sídla ani rekreační oblasti a je zde vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. stupně.

Ochranná pásma vodárenských nádrží platí i v zimním období a vstup na ledové plochy zakazuje vodní zákon. A to i v případě, že led je pod sněhovou pokrývkou. „Porušení tohoto zákazu je kvalifikováno jako přestupek s následně vyplývajícím přestupkovým řízením,“ doplnila Hana Bendová. V krajním případě hrozí hříšníkům pokuta až do výše dvaceti tisíc korun.

Kvůli ochraně vody se na zimu uzavírá silnice kolem přehrady Souš, přestože jde o frekventovanou spojnici Frýdlantska s Jabloneckem. Předloni silničáři úsek uzavřeli 14. listopadu a otevřeli ho až 23. dubna 2018. Od loňského 19. listopadu je silnice opět uzavřena.

Nová parkoviště

Vodní nádrž Souš a její atraktivní okolí si však turisté a sportovci oblíbili. Kolem přehrady vedou cesty a běžecké stopy, kudy se lidé mohou dostat do osady Jizerka, na Smědavu či Protrženou přehradu. V blízkosti nádrže kvůli tomu dokonce vznikla i dvě parkoviště.

První parkoviště, které se na podzim rozšířilo na zhruba 30 parkovacích míst, se nachází podél komunikace zhruba 100 metrů před přehradní nádrží. Druhé parkoviště pro cirka čtyřicet aut, které lze využívat pouze v zimním období za vhodných klimatických podmínek, kdy je povrch umrzlý a kdy nemůže dojít k poškození travního porostu, se nachází poblíž komunikace naproti přehradní nádrži. K tomuto parkovišti návštěvníky směřují šipky s jeho označením. Obě parkoviště jsou vybavená parkovacími automaty, celodenní stání tu stojí 50 korun.

„Rozšířením stávajícího parkoviště a úpravou parkoviště pro zimní parkování chce město Desná umožnit návštěvníkům Jizerských hor a našim občanům další možný nástup do běžeckých stop, protože kapacita parkoviště v Bedřichově a na Jizerce už mnohdy nepostačuje jejich zájmu,“ vysvětlil Jaroslav Kořínek, starosta Desné, v jejímž katastru přehrada Souš leží.