„Přes veškeré úsilí se zdroj znečištění zatím nepodařilo identifikovat. V této záležitosti jsme se obrátili na odbornou firmu Vodní zdroje Chrudim, od které si slibujeme vytipování potencionálních rizik,“ přiblížil starosta Poličky Jaroslav Martinů.

Stovky postižených

Kolik lidí bylo v důsledku znečištění, pravděpodobně fekáliemi, postiženo střevními potížemi není podle poličského starosty možné přesně vyčíslit. Ne všichni totiž navštívili kvůli zdravotním komplikacím lékaře. „Pokud vezmeme, že oblast znečištěná vodou zasáhla zhruba 4000 lidí, můžeme věrohodně tvrdit, že postižených byly stovky,“ sdělil Martinů.

Společnost VHOS Moravská Třebová slíbila, že zákazníkům, kterým tekla z kohoutků znečištěná voda, část plateb odpustí. „Vzhledem k mimořádné situaci přistoupíme k jednorázovému snížení množství fakturovaných metrů kubických vodného za období 42 dnů, ve kterém mohlo dojít ke snížení kvality dodávané vody,“ sdělil předseda představenstva společnosti VHOS Zdeněk Šunka.

„Osobně to považuji za nejen slušný, ale též i nezbytný krok. Na jednání bylo ze strany firmy slíbeno, že za celé období, kdy tekla znečištěná voda, bude odpuštěn účet za vodu,“ potvrdil Martinů. Lidé se o kompenzaci dozví z webových stránek společnosti VHOS a z přiloženého textu na fakturách.

Vypadá to ale, že ne všechny zákazníky, kteří museli půl druhého měsíce přizpůsobit chod svých domácností vynucenému provizoriu, vstřícný krok uspokojí. Část nespokojených lidí z Poličky adresovala vedení společnosti stížnost, ve které vznášejí konkrétní požadavky. Stěžovatelé upozorňují na skutečnost, že zapáchající voda tekla z kohoutků už v polovině července. Z toho, že den poté byla naopak silně cítit chlórem dovozují, že společnost o znečištění věděla. „Předpokládali, že zvýšení dávek chlóru postačí. Bohužel mimo fekálie obsahovala pitná voda infekční mikroorganismus norovir, který je odolný vůči většině desinfekčních prostředků,“ uvedli autoři stížnosti.

Zdravotní problémy

Pracovníky poličské pobočky společnosti viní z toho, že jejich pochybením lidé kolabovali a někteří se ještě stále potýkají se zdravotními problémy. „Jednalo se o vysoké teploty, úporné zvracení a průjmy, dehydrataci a celkové oslabení organismu. Následně vzniklé problémy při pracovní neschopnosti, hospitalizace v nemocničních zařízení a ohrožení lidského zdraví,“ vypočítali stěžovatelé.

Po vedení společnosti požadují řádné vyšetření kontaminace pitné vody a potrestání odpovědných pracovníků za liknavý přístup při řešení vzniklé situace. Vedení firmy rovněž vyzývají ke schůzce, na které chtějí vznést požadavky na finanční odškodnění za zdravotní újmu a náklady na život.

Zvýšená kontrola

Vedení VHOSu se ke konkrétním požadavkům stěžovatelů nevyjádřilo, s navrhovaným jednáním ale počítá. „Vzhledem k závažnosti situace samozřejmě jednáme s občany z dotčených oblastí. Celou záležitost budemes autory petice projednávat v příštím týdnu a všemi požadavky se budeme zabývat,“ slíbil Šunka.

Pro poličského starostu je nejdůležitější zajistit, aby se situace se znečištěním pitné vody nemohla opakovat. „Pro nás je zásadní dopátrat původce znečištění. Zároveň musíme provést celou řadu kroků k posílení dohledu nad jakostí vody. Bude zvýšená četnost odběru vzorků a na vodní zdroj bude instalována UV lampa, která posílí zdravotní nezávadnost vody,“ dodal Martinů.