Tahle cesta v Kostelci nad Orlicí na těžkou dopravu rozhodně stavěná není. A přesto tudy denně po "kočičích hlavách" míří množství kamionů do průmyslové zóny. Místní přitom nemají strach jen o své zdraví, stěžují si na hluk a mají obavy i ze svahu, který se pomalu pod tíhou dopravy sesouvá.

„Jde o to, že komunikace, která je ve správě kraje, prochází nešťastně intravilánem, centrem města, je zařízlá do svahu a pod tím svahem je naše největší sídliště U Váhy. Dlouhodobě spolupracujeme s krajem na přeložce této silnice. Bohužel, máme od místních obyvatel i řadových zastupitelů informace o tom, že se obávají, jak tam každý den jezdí tranzitní nákladní doprava k naší průmyslové zóně, že svah začíná pracovat,“ vysvětluje starosta Kostelce nad Orlicí Tomáš Kytlík.

Řádění živlů ve Hřensku
Požár, povodně a teď skály. Chybí nám už jen zemětřesení, míní obyvatelé Hřenska

Narušení terénu je prý znatelné na zábradlí, které se nachází v jeho horní části. I to bylo jedním z témat, které se probíralo přímo na místě při návštěvě královéhradeckého hejtmana v Kostelci.

„I chodník, který podél vede, je v současné době ve správě silnic, respektive v majetku Královéhradeckého kraje. Snažili jsme se tento problém vyřešit. Kraj je připraven nám tento majetek převést, na druhou stranu to bude vyvolávat určitý finanční náklad z rozpočtu města. Pokud by byla uzavřena smlouva o bezúplatném převodu tohoto majetku mezi Královéhradeckým krajem a městem Kostelcem nad Orlicí a odborný posudek by potvrdil, že svah představuje riziko a je třeba jeho sanace, bylo nám panem hejtmanem přislíbeno, že by se na ní měl kraj podílet,“ sdělil starosta.

Jak zlepšit situaci? 

Zlepšení situace by mělo přinést převedení kamionové dopravy jinam. V současné době kamiony do kostelecké průmyslové zóny míří od kruhové křižovatky kolem elektry ulicí U Váhy a Mánesovou.

„Kromě již zmíněného největšího sídliště U Váhy máme pak v Mánesově ulici největší mateřskou školu v Kostelci, to znamená, že toto nebezpečné místo tam překonávají i maminky s malými dětmi a kočárky,“ poukazuje Tomáš Kytlík s tím, že nová přeložka by měla vést za areálem kasáren na okraji města, podél plotu technických služeb směrem do průmyslové zóny.

Stánek v Jeremenkově ulici u hlavního vlakového nádraží. Fronty jsou u okénka po celý den. Hlavně na jízdenky a cigarety. Ráno frčí i denní tisk, 1. března 2023
Trafikám v Olomouci odzvonilo. Některé drží nad vodou prodej hraček či koláčů

Kromě přeložky samotné je třeba vybudovat i odbočovací pruhy. „Kostelci by se velmi ulevilo, sídliště i mateřská škola by už nebyly pod takovým tranzitním tlakem nákladní dopravy,“ doplnil starosta.

„Na připojení na I/11 již máme stavební povolení, ale na další část musíme hledat finančně výhodnější variantu,“ uvedl na svém facebookovém účtu hejtman Martin Červíček.

Jak zmínil, při jeho návštěvě se jednalo rovněž o tom, co následně bude s Mánesovou ulicí, kde je třeba opravit nejenom poničenou silnici, ale i chodníky: „Dohodli jsme se, že si to majetkově rozdělíme. Kraj připraví opravu silnice a současně bude spolupracovat i na realizaci městské investice do opravy chodníku. A do třetice jsme jednali o přípravě rekonstrukce silnice v Zoubkově ulici za cca 30 milionů korun, na níž jsme, po projektovém dořešení vybudování přechodu, již připraveni uzavřít smlouvu s realizátorem.“

Pokácené stromy mezi Frymburkem a Lipnem
Kácení u Lipna vyvolává vášně. Probíhá v souladu s plánem, tvrdí majitel lesa

Zoubkova ulice je pro Kostelec také stěžejní spojnice. Vede jí silnice směřující na Choceň.

„Je tady tak trochu nešťastná zatáčka, když se v ní potkají dva nákladní automobily, nebo nákladní auto s autobusem, neprojedou. Kraj, což my kvitujeme, se snažil tuto zatáčku rozšířit na maximum, které mu dovolují majetko-právní vztahy. My se snažíme znovu otevřít otázku míst pro přecházení, které bychom byli rádi, aby je projektant zvážil. V současné době lze oficiálně přejít jen u rohu Elektry Janeček a potom, když projíždíte celým tímto úsekem až dolů k Barumce, tak tam je další oficiální přechod. Přirozeně pak řada lidí přechází i tam, kde by neměla,“ vysvětluje kostelecký starosta.