„Výše poskytované podpory činí 4 tisíce korun na osobu. Peníze budou na žádost vypláceny po uzavření darovací smlouvy bezhotovostně na účet uvedený příjemcem,“ potvrdil mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

Peníze poslala Sokolovu a sousední Lomnici Sokolovská uhelná. Vyplaceny budou jednorázově pro tento rok. Zda budou vypláceny i v roce 2020, se prozatím ještě neví.

Žadatelé, kteří budou chtít příspěvek, musejí splnit několik podmínek. Ve dvou výše zmíněných sokolovských čtvrtích musejí být přihlášeni k trvalému pobytu minimálně od 1. ledna 2018 do 21. března 2019. Nárok na poskytnutí podpory je časově omezen. O uzavření darovací smlouvy je proto třeba požádat nejpozději do 30. září 2019. Po tomto termínu už nelze podporu poskytnout.

Příspěvek i pro nezletilé

„Nezletilého občana musí ve věci uzavření darovací smlouvy a vyplacení podpory zastupovat zákonný zástupce čili rodič, popřípadě jiná k tomu oprávněná osoba. Oprávnění k zastupování musí zástupce doložit rodným listem nezletilého občana, nebo jiným způsobem, dle platných právních předpisů,“ dodal mluvčí.

Finanční podpora je v souladu s pravidly poskytování podpory za účelem kompenzace dopadů těžby v roce 2019. Je určena pro občany města Sokolov bezprostředně zasažené dopady těžby uhlí.

Pokud chce žadatel celý proces spojený s uzavřením smlouvy urychlit, doporučují mu úředníci smlouvu vytisknout ve dvou kopiích, vyplnit nutné údaje o žadateli v tabulce včetně čísla bankovního účtu smlouvy a následně se dostavit se smlouvou na odbor správních agend sokolovské radnice. Vzor smlouvy mohou žadatelé najít na webových stránkách města.