Mezi nájemníky městských bytů na Horním náměstí č. 33 až 35 v Opavě se v poslední době nastěhovalo hned několik romských rodin. Naši redakci o tom informovali „starousedlíci“, kteří tu žijí již desítky let a přáli si zůstat v anonymitě v obavách o vlastní bezpečnost.

„Divíme se, že byty můžou dostat lidé, kteří nepracují, a jsou schopni složit kauci,“ uvádějí s tím, že rodiny, které tu mají příbuzné a chtěly by se sem nastěhovat, mají smůlu. „Dokonce jsme zaznamenali případ, kdy jedna romská žena ukazovala svým známým okno bytu, ve kterém bude bydlet, ačkoliv ještě neproběhlo druhé kolo obhlídek bytů,“ podotkla jedna z nájemnic.

„Proti Romům nic nemáme, jen si myslíme, že by se romské rodiny neměly koncentrovat na jedno místo ve středu města. Jistě nepůsobí dobře, když jsou všechny lavičky na Horním náměstí obsazeny těmito občany, často včetně školních dětí, zatímco většina lidí tráví čas v práci,“ doplnili nájemníci. Na druhé straně někteří z romských obyvatel těchto domů do práce poctivě chodí a na špatnou pověst výše jmenovaných doplácejí.

Zájem romských občanů o městské byty vysvětluje referent oddělení správy a evidence budov odboru majetku města opavského magistrátu Jiří Lehnert.

„Nájem v městských bytech je stále ještě výrazně nižší než v bytech komerčně pronajímaných, proto je o takovýto způsob bydlení velký zájem i ze strany sociálně slabších rodin,“ uvedl s tím, že neustálé opakování účasti ve výběrových řízení vede ke zvýšení pravděpodobnosti získání volného bytu.

„Rovněž odborná pomoc sociálních pracovníků sociálně slabým rodinám tuto pravděpodobnost zvyšuje. Kromě zletilosti, občanství alespoň EU a bezdlužnosti vůči městu nejsou vyžadovány další speciální podmínky. Město nezkoumá, o zájemce z jakého etnika se jedná,“ doplnil Jiří Lehnert.

Navíc město má podle Jiřího Lenerta možnost nájemníka, který neplní své povinnosti možnost vystěhovat. „Nájemní smlouvy jsou v prvotní fázi uzavírány na dobu určitou,“ vysvětlil Jiří Lehnert.

Pomoc lidem v tíživé sociální situaci, tedy mnohdy i romským rodinám, poskytuje v Opavě například obecně prospěšná společnost EUROTOPIA. Mezi tyto situace patří i otázka bydlení, ať už z důvodu ztráty bydlení anebo zlepšení bytových podmínek. „Pro opavské romské rodiny je velice těžké bydlení sehnat, řekla bych, že spíše nemožné. Poptávka mnohonásobně převyšuje nabídku bytů,“ uvedla Barbora Přistálová ze společnosti EUROTOPIA.

Ve výsledku to vypadá tak, že rodiny se tzv. točí v domech, kde jim majitel bytu umožní setrvávat anebo jen využívá jejich svízelné životní situace jedná se o byty na Sadové, Mostní, Na Valech, kde je ale kapacita omezená.

„Zbytku nezbývá nic jiného, než se spoléhat na azylové domy anebo na štěstí při nabídce městských bytů. Výjimkou není také zneužívání jejich situace. Jsou majitelé, kteří ubytovávají jenom romské spoluobčany a podle toho se také odvíjejí i ceny nájmu,“ dodala Barbora Přistálová. Podle jejích slov není výjimkou nájem společně se službami ve výši 22 tisíc korun v panelovém bytě o velikosti 3+1.

Zaměstnanci společnosti EUROTOPIA pomáhají klientům s hledáním vhodného bydlení, společně obvolávají nabídky bytů, řeší problémy s pronajímateli nebo sepisují žádosti o městský byt. „Pomáháme také s žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc na úřadě práce, která umožňuje klientům alespoň částečně zafinancovat kauci na byt,“ doplnila Barbora Přistálová.

Městské byty se nyní přidělují podle upravených zásad. Pořadí nabídek žadatelů stanoví tak, že se na nejvyšším místě umístí nabídka,  která  se nejvíce blíží  nájemnému vypočtenému z aritmetického průměru nabídek za každý jednotlivý byt a k tomuto průměru se navíc připočte 0,5 % za každého žadatele na konkrétní byt.