„Vybraná lokalita je v blízkosti současného letiště Plzeň-Líně, má dobrou polohu pro záchranáře a bude mít minimální dopady na obyvatele okolních obcí. Varianta LZS v této lokalitě byla představena ministerstvu zdravotnictví, Armádě ČR, obci Chotěšov i Úřadu pro civilní letectví. Prověřujeme už jen poslední detaily. Platí také, že lokalita umožní nepřetržitý provoz 24 hodin 7 dní v týdnu i další rozvoj útvaru Armády ČR, který LZS v Plzeňském kraji zajišťuje,“ říká Petr Očko, generální ředitel státní agentury CzechInvest, která je přípravou podnikatelského parku pověřena.

„Výhodu vidíme i v tom, že se lokalita ukazuje jako nejvhodnější pro potenciální náhradní civilní letiště, a LZS by tak do budoucna byla součástí širšího areálu, byť časově jsou tyto projekty odděleny,“ dodává Očko.

Na neformálním setkání zástupců agentury CzechInvest a společnosti Škoda Auto se zastupiteli obce Chotěšov, které proběhlo na obecním úřadě v Chotěšově v úterý 12. září, byla kromě bližšího představení projektu Strategického podnikatelského parku v Líních nově představena i varianta vybudovat nové zázemí pro Leteckou záchrannou službu v katastru obce Chotěšov, tedy na pozemcích ve vlastnictví města Plzně.

Předčasné závěry? 

„Je zatím brzy vynášet nějaké závěry, všichni zastupitelé informace nyní vstřebávají. Já osobně bych s touto variantou zachování LZS asi neměl problém, ale určitě budeme muset nechat rozhodnutí v tomto bodě na zastupitelstvu. Méně pozitivně pak vnímáme možnost v sousedství areálu LZS následně vybudovat i náhradní civilní letiště. K této věci bych se osobně v tuto chvíli nerad jakkoliv veřejně vyjadřoval, dokud nebude opakovaně projednána zastupiteli obce a nezískáme více informací,“ reaguje starosta Daniel Koláček.

CzechInvest zadal již na konci srpna předběžné hlukové posouzení nového umístění LZS a civilního letiště. Vzdálenost heliportu pro start vrtulníků bude minimálně 1,2 kilometru od obytných oblastí a výsledky ukázaly, že nedojde k překročení hlukových limitů v rezidenčních částech Chotěšova ani v okolí.

Hladina hluku by navíc mohla být ještě nižší díky protihlukovým opatřením v rámci přeložky silnice I/26 a díky nastavení podmínek pro přelety. Už od roku 2028 by také LZS měla využívat méně hlučných vrtulníků, protože dojde k vypršení životnosti stávajících strojů Sokol.

Umístění Letecké záchranné služby do lokality Chotěšov-Krůtí hora by umožnilo udržení současného standardu veřejné služby s provozem 24 hodin 7 dní v týdnů prostřednictvím Armády ČR. Dle aktuálního plánu by mohlo být nové stanoviště dokončené na přelomu let 2024 a 2025.