Ke Kosatcové louce se váže i několik zajímavostí. Zdejším lesem vedla hranice panství nového majitele kláštera Teplá. Potok mezi Chodovou Planou a Kramolínem pojmenovali jako Grenzbach, tedy Hraniční. Lidé tehdy prý spatřovali v Mnišském lese strašidlo v podobě modlícího se mnicha.

Koncem 80. let minulého století na Kosatcové louce kopal bagr odvodňovací příkopy. Našlo se několik nadšenců, kteří zachraňovali kosatce sibiřské tím, že je přesazovali. Ve zdejších mokřadních loukách rostou také prstnatce májové, vemeník dvoulistý, vrba plazivá i rozmarýnolistá, vachta trojlistá a řada dalších vlhkomilných rostlin.

Přírodní rezervace

Kosatcová louka je zajímavá botanická lokalita s mokřady, kde žije i hnědásek chrastavcový, celoevropsky chráněný denní motýl. Výskyt kosatce sibiřského byl také důvodem vyhlášení přírodní rezervace.

Květiny na louce se samozřejmě nesmí trhat a nijak poškozovat. Přístupná je po cyklostezce vedoucí mezi Chodovou Planou a Mariánskými Lázněmi.