Tromba je atmosférický vír s nehorizontální osou rotace, ty větší se vyskytují nejčastěji v souvislosti s výskytem bouřkových oblaků. Pokud se dotknou země, k čemuž v tomto případě nedošlo, mohou způsobovat materiální škody.