Výrazně zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře v Doksech má projekt za zhruba dvacet milionů korun z dílny Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK), která je správcem jezera. Plán, který má omezit výskyt sinic a zároveň prostřednictvím nových staveb posílit turistický ruch, je rozdělený na pět etap. Tou nejnákladnější je odbahnění Dokeské zátoky.

„Provede se suchou cestou, což znamená, že se bude muset Máchovo jezero vypustit. Odstraněním sedimentu dosáhneme čistší vody v jezeře,“ vysvětlila Lenka Trajerová, ředitelka Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero. Ta na projektu s AOPK spolupracuje, stejně jako město Doksy.

Sinic bude v jezeře méně

Kvůli velkému výskytu sinic před lety nechali pracovníci agentury postavit na přítoku Robečského potoka takzvanou ekohrázku. Ta zachycuje veškeré živiny pro sinice, které voda v potoce obsahuje. Protože se ale musí vyčistit, využije se k tomu odbahňování zátoky.

Kromě zlepšení kvality vody se připravovaný projekt zabývá také výstavbou nových objektů v okolí Novozámeckého rybníka a opravami v Břehyni.

Zde se má zpevnit levý břeh hlavní stoky rybníka, u Novozámeckého rybníka vznikne vyhlídkové molo a pozorovatelna. V ní se potom budou moci turisté nepozorovaně dívat na hnízdící ptáky. První stavební práce by měly začít už na podzim příštího roku, hotové by měly být nejpozději do konce roku 2013.

Projekt na úpravy povodí Robečského potoka realizuje AOPK, která jezero spravuje. S financemi by měla pomoci dotace z operačního programu životní prostředí, o níž agentura zažádala. Odhadované náklady na stavební práce se pohybují okolo dvaceti milionů korun.

„Může se ale stát, že v průběhu výběrového řízení se cena ještě změní. Doksy se na financování projektu nijak nepodílí, vedení města se ale zapojilo do jeho příprav,“ podotkla Lenka Trajerová.

Chystají další úpravy

Nejsou to ale jediné úpravy, které AOPK chystá. Soustředit se chce rovněž na oblast výpusti Máchova jezera ve Starých Splavech.

„Studie, která řeší vzhled okolo výpusti, je hotová už asi dva roky. Agentura tam plánuje postavit pěší zónu, dosadit lavičky a podobně. V rámci úprav terénu by chtěli opravit i koryto výpusti,” upřesnila starostka Doks Eva Burešová.

Jelikož se ale jedná o složitější projekt, potřebuje agentura více času na přípravu.

Pro lidi z Doks by měl být příští rok ve vztahu k Máchovu jezeru zlomový. Představitelé zdejší radnice se totiž chystají s agenturou uzavřít smlouvu o pronájmu jezera. „Nyní čekáme na dokončení znaleckého posudku, který určí, jakou cenu Máchovo jezero vlastně má. Až smlouvu uzavřeme, spravovali bychom jezero sami,“ vysvětlila Eva Burešová.

„Pro Doksy jako turistické město je nejdůležitější součástí projektu právě odbahnění Dokeské zátoky. Je to jedno z opatření, které pomůže tomu, aby byla v jezeře čistší voda bez sinic. A když bude dobrá voda, přijede k nám v létě hodně turistů,“ dodala Burešová.

Hlavním turistickým lákadlem v oblasti Doks je pro lidi z celé republiky bezpochyby Máchovo jezero. Patří státu, spravuje ho Agentura ochrany přírody a krajiny, která v záležitostech jezera spolupracuje s městem a Obecně prospěšnou společností Máchovo jezero.

Zájmem všech stran je, aby udržely vodní plochu jezera a blízké okolí v co nejlepším stavu.

Autor: Kristýna BROŽOVÁ