Jedná se o kopii dřevěné sochy madonky, která byla v devadesátých letech z kostela odcizena. Při nedělní pobožnosti ji požehnal tachovský farář páter Václav Vojtíšek za přítomnosti dvou významných hostů emeritního světícího biskupa Karla Herbsta a emeritního biskupa plzeňského Františka Radkovského. „Nápad vrátit madonku zpět do kostela ve Starém Sedlišti vzešel z úst pana Karla Herbsta. Ozval se naší tachovské farnosti, že by měl kontakt na šikovného moravského řezbáře, který by madonku podle původní fotografie zhotovil,“ řekl Deníku farář Václav Vojtíšek a doplnil, že po schválení návrhu na vyřezání madonky se tachovská farnost rozhodla vyhlásit sbírku, která by pomohla náklady ve výši osmdesát pět tisíc korun na výrobu uhradit.

„Peníze se podařilo vybrat velmi rychle, přispěli jak lidé které znám z kostela, tak i nevěřící. Už při nedělní mši jsem řekl, že se to rovná malému zázraku, jsem moc rád, že jsou lidé štědří a přispějí na dobrou věc,“ ocenil Václav Vojtíšek.
Na dárce, kteří se na nákladech podíleli by pak nemělo být zapomenuto. Tachovská farnost chce nechat zhotovit destičku, kterou plánuje vyvěsit ve vstupu do kostela, kde budou všichni dárci vyjmenovaní.

Nová socha Panny Marie byla do kostela sv. Prokopa a Oldřicha ve Starém Sedlišti vrácena už v průběhu srpna. Vyřezána byla podle dochované fotografie původní madonky ze sklíženého lipového hranolu. Žezlo a křížek na korunce a jablko, které drží Ježíšek, byly vysoustruženy a vyřezány zvlášť a následně upevněny. Celá socha pak byla vybroušena a vyhlazena. Na základní a konečné nátěry byly použity matné akrylové barvy a na zlacení vosky tří zlatých odstínů.