Schůzka přinesla své výsledky. „Občanům ani tak nevadí zastávky samotné, jako spíš narůstající hluk. Cílem schůzky bylo vysvětlit obyvatelům této lokality, že vybudování nových zálivů nebude mít na úroveň hluku žádný vliv,“ uvedl po setkání Laštovička.

Zraněného motáka lužního mají v péči v Záchranné stanici pro dravé ptáky Rajhrad.
Mláděti ohroženého dravce někdo zastřihl křídlo. Nemohlo létat

Radnice nechá zpracovat novou hlukovou studii a na jejím základě pak stanoví vstřícná opatření. Již nyní je díky odstranění protihlukové stěny u nemocnice hluková zátěž na druhé straně silnice o 1,2 decibelu nižší, v lokalitě také vyrůstá alej stromů.

Možnost využití takzvaného protihlukového asfaltu město vylučuje, své vlastnosti totiž povrch po první zimě ztrácí a zbytečně tak o dvacet procent prodražuje stavbu.

Drahé protihlukové stěny

Drahé jsou i protihlukové stěny, a tak by radnice uvítala, kdyby řešení navrhla Krajská hygienická stanice. „Zpětně napravovat chyby, které vznikly při rozvoji města už nemůžeme a jakékoliv opatření technického rázu, které známe, bude nefunkční,“ přiznal Laštovička.

Stovky lidských životů si vyžádalo bombardování Brna. Nejprve útočily americké bombardéry, později sovětská letadla.
Ničily domy a braly životy. Před pětasedmdesáti lety dopadly na Brno bomby