Nejstarší malby v presbytáři pocházejí z poloviny 14. století, z této doby je i první písemná zmínka o kostele. Mladší výmalba na stěnách lodi se datuje k roku 1500. „Ukazuje to, že i v době pohusitské, kdy se české království vzpamatovalo z občanské války, se našel donátor, který nechal kostel vymalovat takovýmto skvostným způsobem,“ popsal restaurátor Michal Šelemba. Cenná výmalba se na světlo světa dostala po staletích, několik desítek let po dokončení byla v polovině 16. století přemalována.

Zdroj: DeníkRestaurátorské práce započaly před sedmi lety na základě průzkumu interiérových omítek v objektu kostela, který potvrdil přítomnost hodnotných středověkých nástěnných maleb v nejstarších vrstvách, a proto se přistoupilo k jejich odkryvu. V následujících letech došlo k odkrytí a zrestaurovány maleb nejprve v prostoru presbytáře a následně na stěnách lodi. Nyní se pracuje v prostoru podkruchtí, v další fázi by se mělo pokračovat v kruchtě kolem varhan a dokončit strop.

Městys Nepomyšl získal kostel bezúplatně od církve v roce 2011. „V té době se nedalo do kostela vůbec jít, v jak špatném stavu byl,“ sdělil starosta Josef Lněníček. Deset let trvající rekonstrukce svatostánku si zatím vyžádala zhruba deset milionů korun. Na část prací, čtyřmi a půl miliony, přispěl stát. Došlo na rekonstrukci střechy, stropu, odvodnění kostela, jeho statické zajištění, obnovila se fasáda a podlahy, opravily zvony a věžní hodiny. „Zbývá dokončit restaurování maleb, opravit varhany a mobiliář,“ vypočetl starosta.

Cyklostezka Ohře v Žatci.
Příprava cyklostezky Ohře se hnula, brzy se mají stavět dva úseky

Kostel je běžně nepřístupný, pravidelně se otvírá během prosincového mikulášského jarmarku. „Až budou práce hotové, rádi bychom v kostele pořádali koncerty a další kulturní akce a pravidelné mše,“ dodal. Počítá se i s otevřením kostela pro turisty.

Restaurátor Michal Šelemba a zastupitel Nepomyšle Martin Kaše nedávno v Nové scéně Národního divadla v Praze za restaurování památky převzali cenu Patrimonium pro futuro. Porota ocenila nejen správný postup při obnově kostela, který umožnil objev významného díla, ale také zapojení obce, jež pečlivou obnovu souboru maleb financuje z vlastního rozpočtu.