Překladiště s kapacitou 900 kontejnerů mělo vyrůst na okraji průmyslové zóny na rozhraní Malešic, Hrdlořez a Hloubětína. Investor chtěl výstavbu zahájit v roce 2023.

„Z hlediska výchozí úrovně znečištění ovzduší se nejeví posuzovaný záměr jako přijatelný, a to s ohledem na generovanou těžkou automobilovou dopravu, která je do nadlimitně zatíženého území zaváděna,“ uvedl autor posudku Václav Obluk. Zejména riziko zvýšených hodnot benzo(a)pyrenu v ovzduší posudek hodnotí jako „zvýšené a celospolečensky neakceptovatelné“.

Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního

ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE

Jako neúnosné vidí také zatížení hlukem z dopravy. „Realizací záměru bude v relativně blízké vzdálenosti od obytné zástavby umístěn nový zdroj hluku a k bezpečnému plnění hygienického limitu hluku pro chráněný venkovní prostor staveb musí být vybudována protihluková stěna, která je v určitém úseku až 8 metrů vysoká. Tato skutečnost sama o sobě napovídá o ne příliš vhodném umístění plánovaného terminálu,“ stojí v posudku.

Proti vybudování terminálu opakovaně protestovala Praha 10, nesouhlasily s ním ani Praha 9 a 14. „Projekt překladiště nepřináší nic pozitivního. Jen by prohloubil dlouholeté zejména dopravní problémy v této části Prahy,“ konstatoval Martin Valovič (ODS), místostarosta Prahy 10.

Padnout by mělo téměř 500 stromů

Městská část poukazovala mimo jiné na blízkost stávající obytné zástavby a také na chystaný bytový komplex přímo v lokalitě. Vadilo jí také, že vybudování terminálu by mělo padnou za oběť téměř pět stovek stromů.

Zástupci hlavního města při veřejném projednání plánu loni v prosinci doporučili investorovi, aby předložil variantu takzvaného centra city logistiky, kdy by se zboží z vagónů překládalo jen do dodávek a pouze za účelem zásobování metropole. Záměr přitom počítal s rozvozem do skladových areálů za Prahou.

Překladiště kontejnerů pro kamionovou a železniční dopravu společnosti Metrans

Rail Cargo Group původně provozovala překladiště na nákladovém nádraží Žižkov. Před pěti lety ho provizorně přesunula do Mělníka.