Právě ve skladu strahovských premonstrátů v Nové Říši na Jihlavsku velkolepý oltář léta ležel bez povšimnutí. „Na jeho podstavci stojí Kristus v životní velikosti. Je zhotovený z jednoho kusu bílého mramoru. V Jihlavě v roce 2007 usoudili, že se nehodí do tamějšího kostela a nechali ho odstranit.

Opat ho asi před dvěma lety nabídl k dispozici, ale vzhledem k tomu, že oprava byla kalkulována na dvě stě tisíc korun, zájemce nebyl žádný,“ popsala Horná.

Objev jižní části veselských městských hradeb.
OBRAZEM: Archeologové objevili ve Veselí jižní část městských hradeb i s baštou

Když se o tom dozvěděla od vranovského faráře, neváhala. Už dřív totiž nechala opravit místní kapličky a další památky, ze své odměny místostarostky obce podporuje umělce, kameníky i kováře. „Jsem jen fanatik pro zachování historických a uměleckých děl, odpustky mě nejsou potřeba. A když jsem slyšela jméno Loos, věděla jsem, že to nemohu nechat jen tak. Také mě vyburcovalo to barbarství. Co stvořila lidská ruka, nám nepřísluší ničit. Jsme povinni to zachovat pro další generace,“ zlobila se Hornová.

Titěrná práce

Její zapálení pro obnovu památek potvrzují obyvatelé Vranova nad Dyjí. „Je to velká mecenáška, která se stará o památky v obci. Všechny stavby opravuje na vlastní náklady. Díky ní nezanikají, naopak zůstávají zachovány pro další generace,“ ocenila například Kateřina Grundová. Oltář prý ještě neviděla. „Půjdu v neděli na svěcení, jsem zvědavá na to dílo,“ těšila se.

Pozůstatky zřejmě pocházejí z období novověku.
Archeologové našli v Brně koňské kostry. Patrně pocházejí z období novověku

Opravy oltáře se zhostili kameníci z Mrákotína na Jihlavsku. Patří mezi ně i Jiří Vybíral, který kdysi oltář demontoval. „Byla to titěrná práce, rozložit dílo na sto částí tak, aby se nepoškodilo. To se pak hodilo při renovaci,“ ocenila mecenáška.

Zda se Loosovo dílo hodí do původně románské kaple zvažuje návštěvnice Vranova Renata Tělupilová. „Klobouk dolů před někým, kdo neváhá obětovat vlastní úspory, jen doufám, že se dva historické styly vzájemně nepobijí,“znejistěla žena.