„Ministerstvo školství při řešení aktuální situace postupovalo podle paragrafu vysokoškolského zákona, který říká, že pokud škola neustavila některý ze svých samosprávných orgánů, přechází výkon působnosti na ministerstvo školství nebo na jinou veřejnou vysokou školu,“ vysvětlovali postup zástupci univerzity.

Vojtěch Adam.
Mendelova univerzita je bez rektora. Vojtěch Adam na svůj post rezignoval

Školu podle nich nyní čeká nová rektorská volba. „Zvolení nového kandidáta na funkci rektora lze očekávat do dvou měsíců,“ informoval předseda akademického senátu univerzity Jiří Skládanka.

Samotný Robert Plaga je předchůdcem Petra Gazdíka ve funkci ministra školství. Absolvent Mendelovy univerzity na ní také působil jako ředitel Centra pro transfer technologií.