Ve Žďáru nad Sázavou platí lidé za odpad roční poplatek 580 korun na osobu, v porovnání pěti největších měst Vysočiny nejnižší částku. Starosta Zdeněk Navrátil řekl, že městský odbor komunálních služeb navrhoval zvýšení této platby. „Ale my říkáme, pojďme motivovat, ať lidé víc třídí," uvedl.

Návrh místní vyhlášky s růstem poplatku příští rok nepočítá. Zároveň se město chystá spustit pilotní projekt Zelená osada, a to v Mělkovicích. Tamní domácnosti, jichž je asi čtyřicet, se dohodly na tom, že zlepší třídění, aby tam město nemuselo vyvážet popelnice se směsným odpadem každý týden, ale pouze jednou za čtrnáct dní. Nebudou také potřebovat městský kontejner na biologický odpad, protože tento odpad zpracují doma. Nádoby na kompostování do každé domácnosti poskytne město.

Za uložení tuny směsného odpadu z popelnic na skládku platí radnice zhruba tisíc korun a za zpracování stejného množství bioodpadu asi 300 korun. Starosta podotkl, že motivační program je veden myšlenkou, že nejlevnější odpad je ten, který vůbec nevznikne. Vyhlášku obsahující sazbu poplatku za odpad budou žďárští zastupitelé schvalovat 15. prosince.

Obyvatelé Nového Města na Moravě budou v roce 2017 stejně jako letos platit za odpad 480 korun na osobu. Pokud se ale objem nevytříděných odpadků z popelnic celkově sníží alespoň o pět procent, klesne v roce 2018 o pět procent také poplatek za odpad vybíraný radnicí. Starosta Michal Šmarda (ČSSD) uvedl, že je to pokus, jak se taková kolektivní odpovědnost osvědčí.

Motivační program už na Vysočině dříve zavedla krajská Jihlava. Lidé, kteří plní jeho podmínky, budou mít příští rok poplatek nižší o 75 korun, zatímco jeho základní roční sazba činí 680 korun na obyvatele.