Neméně důležitá je také informovanost veřejnosti. Součástí strategie jsou městské vyhlášky zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti.

Pomoc někdy odmítají

Ve Vysokém Mýtě žije asi pět bezdomovců. Podle starosty Františka Jiraského je problém s nimi obtížně řešitelný. Nemají zájem o pomoc. Už půl roku mohou vždy v úterý dopoledne využívat takzvanou „sociální sprchu“, jež vznikla v městské ubytovně v Čapkovské ulici. Ve spolupráci s Charitou Nové Hrady je pro ně navíc připraveno i oblečení, trvanlivé potraviny z potravinové banky a hygienické potřeby.

Služba funguje od 4. září a město ji hodnotí kladně. „Každý týden tuto službu využijí alespoň jeden až dva bezdomovci,“ potvrdila mluvčí radnice Marie Lněničková.

Dohled tu zajišťuje nejen sociální pracovnice a domovník z ubytovny, ale také městská policie a asistenti prevence kriminality.

„Bezdomovcům samozřejmě nabízíme i další sociální pomoc a možnost sehnání ubytování,“ konstatoval František Jiraský s tím, že ji ale v minulosti většinou odmítli, a pokud ji přijali, po čase se opět vrátili na ulici.

Počet lidí bez domova je v Mýtě nyní nižší, jak ale vysvětlil starosta, je to sezonní záležitost. „Jako bezdomovci tu žijí i občané města, kteří mají byt, ale v létě se jim líbí bivakovat v centru města. Je to pro ně způsob života. A když přijde mráz nebo nižší teploty, tak se vrátí zpátky domů a tam přečkají zimu,“ uvedl František Jiraský.

Nabízí poradenství

Možnost najíst se, napít, osprchovat, ale i podat pomocnou ruku v řešení vlastní situace, to všechno poskytuje Nízkoprahové denní centrum v Lanškrouně. Více než třicet klientů si do něj chodí i pro radu.

„Sociální pracovnice u klientů zjišťují, zda pobírají sociální dávky, na které mají nárok, ptají se na možnost pomoci ze strany rodiny, zjišťují kapacity ubytoven, pomáhají těm, kdo si aktivně hledají práci,“ nastínili již dříve spektrum dotazů pracovníci Charity. Sociální sprcha funguje také v Ústí nad Orlicí.

Peníze ani alkohol ne

Tažení proti lidem bez domova vloni zahájily Svitavy. Od prosince tu lidem, kteří jsou ohrožení nebo postižení sociálním vyloučením, slouží objekt Šance. Ve městě proběhla informační kampaň zaměřená na veřejnost. Klíčové bylo sdělení, aby lidem bez domova nedávali alkohol a peníze. Od 1. ledna pak platí nová vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na stanovených veřejných prostranstvích.