Finanční podpora pro domácnosti má jasný cíl zlepšit životní prostředí. Nový Jičín tento dotační program vyhlásil již poněkolikáté a lidé ho mohou použít na vybudování malých domovních čistíren odpadních vod a na ekologické vytápění svých domů.

„Finanční podpora na realizaci ekologického vytápění je určena obyvatelům místní části Kojetín. Na příspěvek na čističky odpadních vod zase dosáhnou lidé, kteří žijí v lokalitách, kde není zajištěna likvidace odpadních splaškových vod centrálním čištěním. Tedy zejména obyvatelé Bludovic a Straníku, a také ti, co bydlí v odlehlejších částech města, ve kterých není možné z technických a ekonomických důvodů centrální kanalizaci vybudovat,“ vysvětlila Jitka Krystynová z odboru majetku, rozvoje a investic novojičínské radnice.

V městské kase je na oba ekologické programy vyhrazeno šest set tisíc korun, účelem této dotace je zlepšení životního prostředí se zaměřením na ochranu vod a ovzduší ve městě a jako místních částech. Na čističku může žadatel získat příspěvek až čtyřicet tisíc korun, na vytápění ještě o deset tisíc korun více. „Maximální výše podpory je v obou případech do výše padesáti procent uznatelných nákladů,“ upřesnila Jitka Krystynová.

Kdo bude mít z majitelů nemovitostí zájem o finanční příspěvek, musí si pospíšit. Požadavky bude městský úřad v Novém Jičíně přijímat do příštího pátku 29. září. Žadatel o dotaci musí podat žádost písemně buď přímo na městský úřad, nebo lvyplněný formulář zašle poštou na adresu Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín. Lze odevzdat na podatelně úřadu na Divadelní ulici 1. Podrobné informace včetně potřebného formuláře jsou k dispozici na webu města Nový Jičín.