Mostečtí radní schválili uzavření memoranda se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který se stará o Jezero Most. Nová spolupráce má zajistit hladký průběh připravovaného majetkového vypořádání pozemků v rozsáhlém rekultivovaném území, v němž většina ploch patří státu. Most chce mít u jezera příměstskou rekreační zónu. Zda si bude muset pozemky koupit, nebo je získá bezplatně, by se mělo rozhodnout do čtyř let.

„Z memoranda pro město nevyplývají žádné povinnosti. Je to deklarace o tom, že budeme spolupracovat, aby se nám povedlo provést majetkové vypořádání, o kterém se hovoří řadu let,“ informoval primátor Jan Paparega.

Hlavní otázkou podle něj je, jak se to provede a případně za kolik peněz.

Pokud kvůli legislativním omezením nezíská město pozemky zadarmo, jak se kdysi uvažovalo, měla by nabídnutá cena zohlednit možnosti Mostu. „Nemůžeme ohrozit vyrovnané hospodaření města a jeho ekonomickou stabilitu,“ uvedl primátor. Původně se počítalo s tím, že budoucí vlastnictví jezerních pozemků se vyřeší do konce tohoto roku, ale město požádalo o několikaletý odklad.

Důvodem jsou pokračující výstavba základní infrastruktury, získání dostatku času na prověření obou variant nabytí pozemků a nový vládní plán propojit velká jezera ze zatopených uhelných dolů do jedné soustavy. „Máme za úkol do poloviny příštího roku připravit studii proveditelnosti v souvislosti se zahlazováním následků hornické činnosti. Situaci chceme důkladně zanalyzovat ze všech úhlů pohledu a vládě předložit konkrétní návrh řešení,“ sdělil v září ředitel Palivového kombinátu Ústí Petr Lenc. 

Obří systém průtočných jezer by sloužil nejen pro rekreaci, ale i pro výrobu zelené energie pomocí vodních nebo slunečních elektráren, jež by měly podle prvního odhadu výkon malé jaderné elektrárny.

Soustava by navíc řešila problém sucha, protože by zadržela v krajině tolik vody jako Vltavská kaskáda. Vláda by o tomto projektu měla rozhodnout do roku 2021, rok po otevření Jezera Most pro veřejnost.

Připravují zázemí

Nyní se u jezera dodělávají komunikace a do léta 2020 by měly být hotové pláže, mola a další zázemí pro rekreaci. Páteřní silnice Most – Mariánské Radčice se má zprovoznit na počátku příštího roku a naváže na ni výsadba téměř 10 tisíc stromů a keřů. Aleje a nové porosty se objeví podél silnice a cyklostezky a v jejich okolí, včetně břehů řeky Bíliny.

Město na toto ozelenění jezerní lokality vyhlásilo v říjnu veřejnou zakázku, která zahrnuje i roční pěstební péči. „V prvním a druhém roce po výsadbě budou stromky i keře za déle trvajícího sucha zalévány,“ uvádí projektová dokumentace. Zakázka se odhaduje na 2,5 milionu korun a ukončení prací na jaro 2021. Celkem se vysází 920 stromů a 8 730 keřů. Nové linie stromů budou dlouhé přes pět kilometrů a část má stínit hlavně cyklostezku z jižní a jihozápadní strany. U silnice by měla vzniknou řada stromů s velkou korunou. Projekt počítá například s výsadbou javoru, lípy, dubu, jasanu, jírovce a platanu. Odborníci také ošetří starší zeleň.