Již dva roky leží na stavebním úřadu v Hořicích složka k územnímu řízení na rekonstrukci hradeckého Velkého náměstí. Tam se dostala z důvodu podezření z podjatosti vedení města a hradeckého úřadu. Původní signály vyslané z Hořic hovořily o tom, že územní rozhodnutí vydá do poloviny letošního roku. To se však zatím nestalo a náměstí stále více chátrá a spíše než turisticky atraktivní část města připomíná tankodrom. I proto se město rozhodlo na potřebné dokumenty už nečekat a alespoň provizorně náměstí opravit.

Již tento týden začali pracovníci technických služeb opravovat největší nerovnosti na chodnících a vozovkách pro automobily. Asfaltové plochy pro parkování uprostřed historického náměstí by měly postupně získat nový povrch do konce října. Náklady na tyto opravy město odhaduje zhruba na 3,5 milionu korun.

„Opravy udělají technické služby, nebudeme tedy soutěžit dodavatelskou firmu, pouze si pronajmeme část potřebné techniky, kterou město nemá,“ uvedla náměstkyně primátora Romana Lišková.

I přes „záplatování“ Velkého náměstí bude město dál čekat na rozhodnutí stavebního úřadu v Hořicích.

„Nikdo neví, kdy hořický úřad územní rozhodnutí vydá, přitom jsme měli signály, že to bude ještě letos před prázdninami. Může to trvat třeba ještě měsíce,“ nechal se slyšet primátor města Zdeněk Fink, který zároveň očekává, že do získání stavebního povolení se mohou objevit další komplikace a obstrukce jednotlivců, jimž se nelíbí snížení počtu parkovacích míst, které město novým projektem náměstí navrhuje.

Vedení města proto pověřilo hradecké technické služby, aby historické náměstí opravily na těch nejkritičtějších místech.

„Stav náměstí je již neudržitelný, místy pro chůzi i jízdu autem nebezpečný. Vítězný projekt vybralo zastupitelstvo na základě ankety mezi obyvateli města a pak jej roky projednávalo se všemi zúčastněnými. Na rekonstrukci máme ušetřené a blokované finance, malá skupinka lidí však stavbu blokuje a mám obavu, že ji bude napadat dál,“ doplnil primátora jeho náměstek Jindřich Vedlich.

Technické služby tak v tomto týdnu začaly s opravami chodníků a cest pro automobily. „Po dohodě s komisí místní samosprávy se čekalo na ukončení rekonstrukce vodovodních řadů a kanalizace. U vozovek a chodníků půjde o lokální opravy kritických míst,“ uvedla k provizorní opravě Velkého náměstí náměstkyně Romana Lišková. Co se týká ploch pro parkování, zvažovalo město i nejlevnější variantu, kdy by se výmoly pouze zalily asfaltovou směsí. Ale vzhledem k tomu, že termín zahájení rekonstrukce se nepředpokládá ani v příštím roce, zvolilo nakonec trvanlivější řešení.

Asfaltový povrch uprostřed náměstí se odfrézuje a poté se bez větších úprav podloží položí obrusná vrstva asfaltového koberce.