K nelegálnímu jednání došlo v souvislosti s městským majetkem a jeden z obviněných figuruje jako člen dozorčí rady společnosti, která se účastní chodu více společností s majetkovou účastí města a je členem komise rady města, která má vliv na rozhodování v obchodních záležitostech. Obviněným mužům je 37, 44 a 62 let.

„V úmyslu získat pro sebe neoprávněný prospěch a na základě zjištění nevyhovujícího stavu zařízení v objektu, který je vlastněn společností se stoprocentní majetkovou účastí města a je využíván ke sportovním aktivitám, měli muži zosnovat plán na neoprávněné získání finančních prostředků pocházejících z investic do opravy zařízení objektu,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

Požadované dodávky komponentů na opravu měly být podle policie prováděny přes jednoho z obviněných mužů a obviněnou společnost za nadhodnocenou cenu s cílem získat nepřiměřený zisk tak, aby mimo jiné byly získány finanční prostředky na úplatek. Jedna z obviněných osob, která je členem dozorčí rady společnost a také členem komise rady města, měla za zajištění této zakázky požadovat pro sebe nemalé finanční prostředky. Tato osoba přitom měla chránit zájmy dané společnosti, což však nečinila.

„Obviněná osoba, která byla zároveň jednatelem obviněné společnosti, měla po předchozí vzájemné domluvě s dalším obviněným mužem figurujícím ve vedení společnosti, v úmyslu neoprávněně se obohatit a společně zmanipulovat výběrové řízení na opravu daného zařízení. A to tak, aby vyhrála společnost, ve které byl obviněný jednatelem,“ uvedla policejní mluvčí.

Tato společnost měla od daného subjektu obdržet necelé dva miliony korun, přičemž tyto prostředky byly poskytnuty od Statutárního města Karlovy Vary na základě smlouvy. Náklady společnosti však měly přijít na necelých 600 000 korun.
Zbytek peněz, tedy přibližně 1 400 000 korun jako zisk pro společnost, který je značně nepřiměřený ve vztahu s celkovou cenou této zakázky.

„Z toho byl následně na základě předchozí domluvy předán obviněnému muži, jenž je ve vedení společnosti, úplatek v řádech několika set tisíc korun,“ konstatovala Týřová.

Dva obvinění muži, měli dále zmanipulovat další výběrové řízení na opravu nevyhovujícího zařízení, aby to vyhrála druhá z obviněných firem, jejímž jednatelem je zbývající obviněný muž. Po obdržení platby od subjektu na opravy zařízení však měl jednatel firmy přeposlat částku přesahující 900 000 korun druhé společnosti a obviněnému muži. Sám pro sebe si ponechat částku několika desítek tisíc korun.

PLETICHY KOLEM KREMATORIA

V dalším případě měl obviněný muž, který je mimo jiné členem komise rady města, využít zjištěné informace o končící smlouvě o pronájmu objektu krematoria. V úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch, přislíbil za úplatek pro svojí osobu pohřební společnosti prodloužení pronájmu s tím, že využije svého vlivu na osoby rozhodující o pronájmu. To však ze strany pohřební služby nebylo akceptováno.

„Za uvedené jednání tak hrozí sedmatřicetiletému muži trest odnětí svobody na dvě léta až osm let, a to za úmysl opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Obviněnému čtyřiačtyřicetiletému muži hrozí trest odnětí svobody na tři léta až deset let, a to za úmysl opatřit sobě nebo jinému značný prospěch. Obviněnému dvaašedesátileté muži tak v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

„Právnickým osobám by mohl hrozit peněžitý trest, zákaz účasti na veřejných zakázkách či jiné tresty dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim,“ dodala policejní mluvčí.

Vyjádření primátora města Karlovy Vary
Město obdrželo informaci od Policie ČR o zahájení trestního stíhání některých fyzických a právnických osob. Policie ve svém sdělení také ocenila velmi dobrou spolupráci s městem prostřednictvím mé osoby a odborů, od kterých potřebovala součinnost. Vzhledem k probíhajícímu řízení jsem stále vázán mlčenlivostí a veškeré informace je oprávněna poskytnout pouze Policie ČR. /Petr Kulhánek, primátor města Karlovy Vary/

Vladimír Kvasnička, bývalý jednatel společnost KV Arena, odvolaný z funkce radou města minulý měsíc,  se k závěrům šetření hospodářské kriminálky nevyjádřil. Nezvedal telefon. Ten naopak zvedl Roman Krček, člen komise rady pro hospodaření s majetkem města a člen dozorčí rady společnosti KV Arena. Ani on nebyl nijak sdílný. „Nevím, co se děje, nemohu nic potvrdit, ani vyvrátit,“ sdělil.