„Na doporučení posudku o statice budovy bylo město nuceno budovu pro veřejnost uzavřít,“ sdělila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Magistrát argumentuje posudky statiků. Od roku 2015 si každý rok město jako majitel objektu nechává zpracovat odborné zprávy, naposledy loni doplňující stavebně technický průzkum konstrukce klenby podhledu nad bazénovou halou.

„Všechny posudky odborníků na statiku se shodly v jednom: objekt je nutné uzavřít pro veřejnost, protože používání bazénové haly a dalších místností v budově lázní ve stávajícím stavu je zdraví a životu nebezpečné,“ popsal náměstek primátora Milan Kouřil.

Lázně hostily akce

Přitom ještě před čtyřmi lety se tu odehrávala provizorní umělecká vystoupení. Spolek ArtproProstor měl objekt lázní v letech 2015 a 2016 v nájmu. V loňském roce navíc přišlo dnes už bývalé vedení magistrátu s tvrzením, že budova je relativně v pořádku. „Havarijní stav se dalším posudkem vyvrátil,“ popsal tehdejší náměstek primátora a architekt Jakub Chuchlík.

Od té doby se tu konalo hned několik akcí. Vrcholem bylo srpnové vystoupení projektu Monument/um zpěvačky Lenky Dusilové a VJ Aeldryna. „Chápeme, že technický stav lázní není ideální, nicméně výklad toho, zda budovu zpřístupnit veřejnosti či nikoliv, se v uplynulých letech už několikrát změnil,“ přiblížili lidé ze spolku ArtproProstor.

V lázních na tento rok spolek připravoval několik akcí. Budova měla být součástí akce „Jizerská 50 padesátkrát jinak“ – během Běžkařova průvodu městem zde měla proběhnout krátká prohlídka.

Teď jsou ale vstupní dveře do objektu definitivně zamčeny a návštěvníci akce se musí obejít bez prohlídek prostor secesní budovy. Po zajímavých místech Jablonce je provede architekt, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské 50 David Vávra.

Za padesát tisíc korun, které získal spolek během benefičního koncertu Lenky Dusilové, chtěli oslovit sochaře, malíře a hudebníka Františka Skálu ke spolupráci na dočasné instalaci. „Plánovali jsme další ročník akce Nádech pro lázně a Česká televize nás oslovila k natočení dokumentu o Jablečných lázních,“ sdělila za spolek ArtproProstor Anna Strnadová. Plány teď ovšem narazily.

Blýskalo se na lepší časy

Přitom loni se přece jen začalo blýskat na lepší časy. „V minulém roce jsme společně s městem pracovali na dlouhodobé koncepci využití budovy. Několikrát se sešla pracovní skupina, která vypracovala první konkrétní návrh na využití lázní. Tento dokument jsme na konci roku dodali na radnici. Současné vedení města se k tomuto návrhu zatím nevyjádřilo, situace kolem lázní je pro nás nejasná,“ popsala Strnadová.

Městské lázně jsou bolavým místem Jablonce, který se už léta nedaří řešit. Historický objekt z let 1908-1909 desetiletí chátrá. „Pochopitelně nám stav objektu není lhostejný, proto hledáme možnosti k jeho využití a zdroj financí k rekonstrukci,“ reagoval Milan Kouřil.

Za budovu někdejších městských lázní chce spolek ArtproProstor bojovat i nadále. „Nechceme, aby se budova opět zakonzervovala a pokračovalo její chátrání. Vyhlídka na celkovou rekonstrukci tu stále není. Jsme přesvědčení o tom, že aby chátrání dále nepokračovalo, měla by být budova alespoň minimálně využívána,“ doplnili zástupci spolku.