V rámci oslav 50. výročí olympijských her se Mexiko snaží prostřednictvím projektu Svět přátelství po padesáti letech kontaktovat tehdejší školáky, kteří zaslali své výtvarné dílo, a ocenit je za jejich přínos kulturnímu programu tohoto sportovního svátku.

Před půl stoletím do Mexika dorazily také tři obrázky z tehdejšího Československa. Velvyslanectví Mexika se pustilo do pátrání po jejich autorech. K dispozici mělo pouze strohé informace uvedené na zaslaných obrázcích, a to jméno, věk a název školy. Díky internetu a vstřícnému jednání zaměstnanců Obecního úřadu v Třebešicích se po několika dnech podařilo kontaktovat Miloslavu Žákovskou.

Ta si na svou účast v soutěži ihned vzpomněla. „Pamatuji si, že jsem chodila do základní školy v Telči, kde jsem navštěvovala malířský kroužek. Pan učitel Ondráček nám řekl, že budou olympijské hry v Mexiku a že máme do soutěže namalovat obrázek se sportovní tematikou,“ zavzpomínala Miloslava Žákovská s radostí přijala pozvání mexické velvyslankyně Leonory Ruedy na přátelské posezení a slavnostní předání diplomu na mexickém velvyslanectví. Dorazila v doprovodu své dcery a Věry Peichlové z telčské radnice.

„Ať se určitě ozvou, protože když v devíti letech něco namaluji a po padesáti letech dostanu ocenění, tak je to krásný," vzkázala Žákovská dalším dvěma účastníků soutěže, které se zatím nepodařilo vypátrat.

Jedná se o Gabu Kavascovou, které by dnes mělo být 62 let, a Milana Smetanu, který navštěvoval základní školu U Santošky 1 v Praze 5 a dnes by mu mělo být 57 let.