„Podržte se. Milion ústenek pro léčebnu. Nejdřív jsem myslel, že jde o chybu v řádech, ale není tomu tak. Na co? Nechápu. Považuji to za naprosto neuvěřitelné mrhání ochrannými prostředky Ministerstvem zdravotnictví. Přitom vnitro o ničem neví. Dvojkolejnost zásobování a nerozvážnost vedou k těmto excesům,“ reagoval hejtman Martin Netolický.

Dodal rovněž, že sem přišly i další ochranné prostředky, které léčebna nepotřebuje. Naproti tomu potřebným nemocnicím se jich nedostává.

Léčebna žádala polovinu

Sám Volejník žádal o polovinu – půl milionu roušek, což by léčebně stačilo na devět měsíců. Rozhořčeným reakcím se ale podivuje. Poukázal navíc na to, že toho necelého půl milionu nakonec léčebna v pátek dostala, navzdory původnímu přípisu od ministerstva.

„Je přece jedno, kam to přijde. My naopak z našich zásob v případě potřeby pomůžeme Pardubickému kraji, jako on pomohl v době epidemie nám. Zdravotnictví je přece jen jedno,“ řekl ředitel léčebny Volejník. Hejtman se však podivil, proč ochranné prostředky nejsou distribuovány rovněž krajům a nemocnicím. Hejtmanství má nyní pro své organizace zásobu roušek ve výši 300 tisíc, tedy méně než léčebna, kraj to ale považuje dostatečné.

Ministerstvo zdravotnictví vysvětluje obří zásilku tím, že svým organizacím (a tedy i Hamzově léčebně) uložilo, aby si vytvořily několikaměsíční rezervy pro případ druhé vlny koronaviru. „Organizace tedy z tohoto důvodu projevily zájem o vyšší množství ochranných prostředků, aby se dostatečně předzásobily,“ uvedla Klára Doláková z tiskového odboru Ministerstva zdravotnictví.

Objevují se i hlasy, že v případě avizovaného milionu roušek pro léčebnu jde o uměle vyvolanou politickou bouři ve sklenici vody. Jednak se blíží krajské volby, jednak si kraje možná se státem vyřizují konflikty při řešení epidemie.