Vycházejí ze zkušeností norské vězeňské služby a financované jsou právě z norských fondů. Do rozjezdu byla investována částka 40 milionů korun, z níž zhruba polovina byla využita na rekonstrukce potřebných prostor v jednotlivých zařízeních. Je mezi nimi i věznice na plzeňských Borech, největší v Česku. Právě tam Vězeňská služba ČR nové projekty představila.

Ve vybraných českých věznicích, vazebních věznicích a ústavu pro výkon zabezpečovací detence teď po několika letech příprav, jednání a školení startují tři programy, které mají pomoci spolu s dalšími, již fungujícími, převychovat české vězně. Jde o převzaté a na české podmínky lokalizované programy Motivátor (motivační program) a Pappa program (program pro otce), vyvinuté norskou stranou, a nové programy pro uživatele drog, kde se čeští tvůrci inspirovali zkušenostmi severských kolegů. „Posláním programů ve výkonu trestu odnětí svobody je snižovat nebezpečnost a pravděpodobnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti vykonávajících trest odnětí svobody, a tím přispívat k ochraně společnosti,“ uvedl generální ředitel Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.

Zdroj: Milan Kilián

Program Motivátor bude spuštěn ve věznicích Plzeň, Rapotice a Praha Ruzyně a detenčním ústavu v Opavě. „Jeho cílem je příprava odsouzených se specifickými kriminogenními riziky k zapojení do navazujících terapeutických programů. Je určen pro muže odsouzené za násilnou trestnou činnost, ale mohou tam být zařazeni i ti, kteří mají problém se zvládáním agresivity a impulsivity,“ vysvětlila odborná garantka programu Soňa Haluzová s tím, že je určen i pro chovance detenčních ústavů.

Motivátor odstartuje na Borech ještě tento týden, a to v nově rekonstruovaných místnostech. Oprava prostor, které byly v dezolátním stavu, stála 1,2 milionu korun a byla uhrazena z norských fondů. „Začínáme tento týden ve čtvrtek. Budeme mít dvě skupiny, v nichž bude pět až osm odsouzených. Jde o dobrovolníky,“ upřesnil vychovatel borské věznice Petr Zelenka.

Program pro otce startuje ve věznicích Bělušice, Horní Slavkov, Pardubice a Znojmo. V Norsku s ním mají již bezmála dvacetileté zkušenosti. „Nabízí získání znalostí a zkušeností, které pomohou otcům ve vězení posílit sebedůvěru v otcovské roli a vztah s dítětem,“ uvedla garantka Šárka Černá s tím, že jde také o to, aby si otcové uvědomili, jaký dopad má jejich trestná činnost na jejich děti a celé rodiny.

Věznice na Borech. Ilustrační snímek
Česko má moc vězňů a recidivu. Řešení? Kratší tresty, lepší práce s odsouzenými

Osm z deseti vězňů, kteří se dostanou za mříže, má za sebou zkušenosti s drogami. Jde o extrémní číslo, proto se na tuto problematiku klade velký důraz. I proto vznikly nové programy pro uživatele omamných látek. K substituční léčbě budou zakoupeny do dvou věznic dávkovače metadonu.

Po pilotáži budou všechny programy vyhodnoceny a rozšířeny do dalších věznic. Je ale třeba najít odpovídající prostory, kde se jim bude možné věnovat, a také personál. A to je problém, v současné době chybí ve vězeňské službě přes tisíc zaměstnanců a situace se stále zhoršuje. V českých věznicích je aktuálně přes 19 tisíc vězňů, z toho asi 1400 cizinců.