Speleolog Jan Himmel sleduje pohyb podzemních vod spolu se srážkami spadlými na povrch terénu a následně jejich skap do podzemí v Ochozské jeskyni v jižní části Moravského krasu od roku 1987. „Jedno z míst, kde se v jeskyni měří skapy, je teď téměř suché. Ale to se může obratem zase brzo změnit,“ řekl Himmel.

Připustil, že posledních několik let bylo okolí jeskyně na srážky chudší. Na metr čtvereční tam za rok napršelo asi šest set milimetrů. „Máme ověřeno, že nejvyšší průsaky do jeskyně jsou od ledna do dubna. Před třemi lety prosáklo do podzemí asi sedmasedmdesát litrů vody. To je zhruba dvanáct procent toho, co napršelo na povrchu. O rok později při stejném množství srážek to však bylo už asi jen deset litrů. Když zaprší v létě, voda se průsakem do jeskyní nedostane v takovém množství,“ uvedl muž. Krápníky rostou velmi pomalu. V průměru o milimetr krychlový za patnáct let.

Úbytek vody zaznamenali v loňském roce také jeskyňáři v nejdelším jeskynním systému u nás, v Amatérské jeskyni. Sloupský potok byl u ponoru poblíž skály Hřebenáč na suchu. Minimum vody bylo také v říčce Bílá voda. „V podzemí klesla hladina toků asi o metr. Méně vody bylo i v jezírkách na dně propasti Macocha,“ řekl Antonín Tůma ze Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras.