Připomínal hýčkaná prostranství u francouzských zámků. Byly v něm bazénky s vodotrysky, záhony ve tvaru ornamentů, bílé treláže pro pnoucí růže a cestičky lemované řadami laviček s opěradly. Tohle už první reprezentativní park nového Mostu dávno nemá. Půl kilometru dlouhá a 25 metrů široká odpočinková oáza v ulici ČSA, kde v 60. letech navázala na secesní kasárna, se změnila v prázdný omšelý bulvár. Pouze zbytky udržované zeleně a javorová alej oddělují rekonstruované domy od rušné silnice.

„Byl to krásný park. Je škoda, že zpustl. Určitě by se měl opravit,“ sdělila 60letá Věra. Je starousedlice a úpadek parku od počátku sleduje. „Třeba na něj jednou dojde, když se z obou stran opravují budovy,“ sdělila další Mostečanka, která se parku vyhýbá. „Dole se zdržují bezdomovci,“ vysvětlila. Místní mohou vše změnit. Prosazení projektu na oživení parku bude v příštím roce snadnější než kdykoli předtím.

Vedení města v pátek oznámilo, že veřejnost si v roce 2020 sama navrhne a zvolí, co a kde chce v Mostě zvelebit nebo postavit. Může to být třeba lepší zázemí v parku, sídlištní dětské hřiště doplněné o WC, vodní prvek mimo centrum, výsadba stromů nebo stánek s občerstvením v místě, kde lidé společně tráví volný čas. Radní na participativní rozpočet vyčlenili dva miliony korun. „V lednu chceme spustit informační kampaň a v březnu začít sbírat podněty,“ řekl primátor Jan Paparega. Radní očekávají, že během roku se utratí celá částka a že nejvíce nashromážděných investičních nápadů bude v rozmezí od 50 tisíc do 1 milionu korun. 

Ke spolupráci s veřejností se radnice zavázala v tomto roce, kdy zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled rozpočtu. Podle nové strategie může Most na realizaci návrhů svých obyvatel v příštích třech letech použít až 15 milionů korun. V roce 2020 chce radnice lidi oslovit sloganem Hejbni Mostem!.

Mobilní rozhlas pomůže s rozhodováním

Evidenci nápadů ke zvelebování veřejných prostranství a férové rozhodování zajistí odborníci prostřednictvím chytré městské aplikace Mobilní rozhlas, která by měla umožnit i průběžné sledování hlasování. „Chceme zapojit co nejvíce lidí,“ sdělil náměstek primátora Marek Hrvol. Autoři podnětů by neměli být anonymní a své návrhy na řešení nedostatků ve městě by měli popsat a odůvodnit. Počítá se také s veřejnou prezentací nápadů na některé z městských akcí. „Menší projekty se budeme snažit realizovat ihned, ty větší, které budou vyžadovat projektovou přípravu, později,“ uvedl Hrvol.

Participativní rozpočet se má stát také databází námětů pro další rozvoj Mostu. Primátor nevyloučil, že radnice sumu v budoucnu navýší. Původně se uvažovalo o 5 milionech ročně, ale experti doporučili začít s menším obnosem. Za vybrané projekty nedostanou autoři peníze, ale odměnou jim bude, že město zrealizuje jejich veřejně prospěšný nápad.

Prvním pokusem o participativní rozpočet v Mostě byla v roce 2017 anketa, v níž veřejnost vybírala z 13 projektů navržených městem. Ankety se zúčastnilo 1 193 lidí a nejvíce jich hlasovalo pro opravy v penzionu pro seniory v ulici Albrechtická.

Do důmyslnějšího interaktivního systému Mobilní rozhlas se lze přihlásit na webu města, kde je třeba vyplnit jméno, bydliště a číslo telefonu. Zpracovatel ručí za ochranu údajů, které se využívají například k zasílání rychlých zpráv o haváriích či blokovém čištění v konkrétních lokalitách.

V Ústeckém kraji mají participativní rozpočet Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice a Chomutov, kde o desítkách projektů hlasují tisíce lidí elektronicky. Rozhodují například o stavbě hřišť, úpravě parků a cest či o doplnění laviček a košů.